English en
Fredrik Erfelt, senioranalytiker på Stockholms Handelskammare kommenterar Status Sthlm
Näringslivet i Stockholm vill se starkare sanktioner mot Ryssland. ”Frågan om Ukraina är så stor och viktig att man vill se stenhårda sanktioner, även om man själv indirekt drabbas av konsekvenserna”, säger Fredrik Erfelt, senioranalytiker på Stockholms Handelskammare.

Status Sthlm: Vill se hårdare sanktioner mot Ryssland

Stockholmsregionens näringsliv vill se starkare sanktioner mot Ryssland. Det visar Stockholms Handelskammares näringslivspanel Status Sthlm som genomförs i samarbete med opinionsundersökningsföretaget Demoskop. 57 procent av de svarande vill också att Sverige går med i Nato.

Fokus för Stockholms Handelskammare de senaste veckorna har varit att förstå hur näringslivet i regionen drabbas av och förhåller sig till det som nu händer i Europa. Bland annat hur vår handel med Ryssland/Ukraina ser ut, hur näringslivet påverkas av sanktionerna, vilka åsikter de har om dem samt hur sannolika eller icke sannolika vissa framtidsscenarier är. Status Sthlm om kriget i Ukraina genomfördes 10–15 mars och 364 företag verksamma i Stockholm och Uppsala län deltog.

För svaga sanktioner

Undersökningen visar att sammanlagt 5% av de svarande hade handel med Ryssland eller Ukraina, eller med båda länderna.

Hela två tredjedelar (65%) tycker att sanktionera mot Ryssland är ”något” eller ”alldeles” för svaga. 25% tycker att de är på en lagom nivå och endast 2% upplever att sanktionerna är för hårda.

– Det är tydligt att företagen, precis som vi sett i hela den europeiska befolkningen, är beredda på uppoffringar nu. Frågan om Ukraina är så stor och viktig att man vill se stenhårda sanktioner, även om man själv indirekt drabbas av konsekvenserna, säger Fredrik Erfelt på Stockholms Handelskammare.

LÄS MER: Så vill politikerna förändra Stockholm

”Det enda som möjligen biter på ryska regimen”

I de öppna svaren till varför de svarande anser att sanktionerna är för svaga återfinns bland annat följande svar:

”Alla till buds stående medel i sanktionsväg bör användas, det är det enda som möjligen biter på den ryska regimen.”

”Det som kommer att drabba Ryssland direkt är att stoppa import av deras olja och gas. Jag fattar att Italien, Tyskland m fl länder är mycket beroende av dessa leveranser, men då får vi (EU, UK, USA m fl) lösa det på annat sätt. Nu!”

LÄS MER: Så förbereder sig Stockholm utifrån det rådande läget

Var tredje företag påverkas negativt

Vart tredje företag (32%) uppger att de påverkats negativt eller mycket negativt av den situation som uppstod i och med Rysslands invasion av Ukraina och de sanktioner som infördes. Det visar att väldigt många företag drabbas av kriget och sanktionerna – även om de inte själva har handel med eller verksamhet i Ryssland eller Ukraina.

Av de drabbade företagen menar 31% att de upplevt minskad efterfrågan eller allmän återhållsamhet. 24% refererar till kraftigt höjda energipriser (drivmedel, el och bränsle).

– Men de konkreta konsekvenserna av kriget och sanktionerna handlar inte uteslutande om varuhandel mellan länderna. Även kompetensmarknaden är global idag. En del företag pekar på att de haft ett utbyte med ryska och ukrainska experter och akademiker – något som försvåras kraftigt nu, säger Fredrik Erfelt på Stockholms Handelskammare.

Sist men inte minst tycker hela 57% av företagen i regionen att vi bör gå med i Nato, 19% säger nej medan 25% är osäkra/vet ej.

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat mars 21 2022