English en
Hanna Persson, HR-chef, Stockholms Handelskammare
Hanna Persson, HR-chef, Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare är certifierad till Great Place to Work

Efter en omfattande medarbetarundersökning har Stockholms Handelskammare certifierat sig till Great Place to Work. Resultatet av undersökningen visar bland annat att medarbetarna ges mycket frihet och ansvar samt att medarbetarna upplever ledarskapet som ärligt och öppet.

Great Place to Work är en global och väletablerad aktör som genomför medarbetarundersökningar. Genom undersökningarna hjälper de organisationer att utvärdera sin arbetsplatskultur och sin insats som arbetsgivare med möjlighet att certifiera sig till Great Place to Work. 

– Med hjälp av Great Place to Work får vi veta hur vår arbetsmiljö och arbetsplatskultur står sig i förhållande till andra organisationer. Genom ett high-performance benchmark kan vi mäta oss med de bästa arbetsplatserna men också se hur vi förhåller oss till genomsnittet, säger Hanna Persson, Chief People and Culture Officer på Stockholms Handelskammare, och fortsätter:

– Great Place to Works medarbetarundersökning ställer höga krav på oss som ledning att ge bra förutsättningar i arbetet och det är extra viktigt för oss som är en högpresterande organisation. Därför arbetar vi för att ha en hållbar prestationskultur. 

Stort ansvar, mycket frihet och självbestämmande

Stockholms Handelskammare som arbetsplats karaktäriseras av entreprenörskap, högpresterande människor och starkt engagemang. Genom stort ansvar, mycket frihet och självbestämmande gör varje medarbetare skillnad för Stockholms Handelskammares medlemsföretag, exporterande kunder, näringslivet samt Stockholmsregionen i stort.

– Certifieringen till Great Place to Work är ett kvitto för oss som arbetsgivare och för alla som arbetar på Stockholms Handelskammare. Ett kvitto som bekräftar att vi har en mycket bra arbetsplatskultur och arbetsmiljö som vi alla skapar tillsammans och kan känna stolthet över, säger Hanna Persson. 

LÄS ÄVEN: Här hittar du lediga jobb och kan ansöka om praktikplats på Stockholms Handelskammare

En kompetensutvecklande mötesplats

Några av de viktigaste faktorerna som gör Stockholm Handelskammare till en attraktiv arbetsplats handlar om vikten av att göra pricksäkra rekryteringar, att ge rätt förutsättningar för att varje person ska lyckas i sitt uppdrag och att ta vara på den unika kompetensmixen och viljan att göra skillnad.

– Vårt kontor är inte bara en arbetsplats, utan är också en dynamisk och kompetensutvecklande mötesplats för bland annat samhällsintresserade företag. Som medarbetare är man en del av mötesplatsen och man både bidrar till den och tar del av den och det gör det extra spännande att gå till jobbet, säger Hanna Persson. 

Handelskammaren som arbetsplats

  • Medarbetares medelålder: 40 år 
     
  • 70 procent av medarbetarna är kvinnor 
     
  • 90 procent av medarbetarna är stolta över att arbeta på Stockholms Handelskammare 
     
  • 86 procent av medarbetarna är stolta över det de åstadkommer tillsammans på Stockholms Handelskammare

Om Stockholms Handelskammare

Stockholm Handelskammares medlemsföretag sysselsätter tillsammans ungefär 500 000 medarbetare. 

Genom sitt medlemskap i Stockholms Handelskammare bidrar omkring 2 000 medlemsföretag och dess cirka 500 000 medarbetare till en bättre huvudstadsregion. 

LÄS MER: Fördelar med att vara medlem i Stockholms Handelskammare

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat maj 6 2022