English en
Andreas Hatzigeorgiou
Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare. Foto: Josefine Bäckström

Stockholms Handelskammare positiva till beskedet om OS och Paralympics 2030

Stockholms Handelskammare välkomnar dagens besked från regeringen om att ge stöd till en svensk kandidatur för ett OS och Paralympics 2030. Ett svenskt OS vore positivt för svensk ekonomi och bilden av Sverige.

Idag har regeringen meddelat Sveriges Olympiska Kommitté, Sveriges Paralympiska Kommitté och Sveriges Riksidrottsförbund att regeringen ser positivt på en svensk OS-ansökan. Det innebär att regeringen är redo att gå vidare till nästa fas och pröva de närmare förutsättningarna för att lämna de statliga garantier som behövs för att genomföra vinterspelen. Stockholms Handelskammare har länge drivit ett initierat arbete för att få spelen till Sverige.

– Stockholms Handelskammare ser väldigt positivt på detta besked. Att få arrangera OS och Paralympics skulle främja besöksnäringen och vara till gagn för hela näringslivet. Sveriges långsiktiga konkurrenskraft behöver stärkas på flera olika sätt och jag är glad att regeringen ser den potential som de här spelen har. Genom att genomföra arrangemanget inom ramen för i stort sett redan befintlig infrastruktur kan vår profil inom hållbarhet dessutom stärkas ytterligare. Vinterspelen i Sverige skulle kunna bli det mest hållbara OS-arrangemanget i sitt slag någonsin, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Ett OS och Paralympics blir en boost för svensk ekonomi

Antalet utländska besökare som förväntas komma till Sverige under ett OS uppgår till 150 000, och 25 000 vid ett Paralympics, enligt beräkningar som analysföretaget WSP tagit fram på uppdrag av Sveriges Olympiska och Paraolympiska kommitté. Enligt samma studie väntas utländska turister spendera 3,9 miljarder kronor i Sverige, vilket ger en nettoskatteintäkt på 1,6 miljarder. För Stockholm skulle det här innebära att utländska turister spenderar drygt 2,5 miljarder, vilket ger en nettoskatteintäkt på drygt 1 miljard kronor.

– Jag är stolt över att Stockholm, tillsammans med Falun, Åre och Östersund, har så goda förutsättningar att arrangera stora evenemang som OS och Paralympics. Det här blir en naturlig injektion för besöksnäringen och det får också positiva effekter för hela näringslivet – både lokalt och nationellt. Dessutom är det en fantastisk upplevelse som kan stärka sammanhållningen, stoltheten och gemenskapen i hela Sverige. Idrott har en oerhört positiv påverkan på hela vårt samhälle säger Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare.

Idrotten kan påverka Sverigebilden positivt

Sverige är ett litet land vars ekonomi är helt beroende av omvärlden för att locka investeringar, säkra kompetensförsörjningen och få till nya företagsetableringar. Svenska institutet visade nyligen i en studie att idrotten har stor genomslagskraft och att det finns ytterligare utrymme att använda idrotten för att synliggöra Sverige.

Uppdaterat november 20 2023 Publicerat november 12 2023