English en
Stockholmsbarometern Q1 2022
Stockholmbarometern backade med 3,0 enheter till 103,5 under det första kvartalet 2022, där 100 anger det historiska normalläget. – Nu förändras ekonomin snabbt. Jag tror att vi står i en brytningstid, säger Stefan Westerberg, chefekonom Stockholms Handelskammare. Foto: Katherine Hernandez/Josefine Bäckström

Stockholmsbarometern: Hushållen ser mörkt på ekonomin

Det var inte riktigt samma glädjeyra i Stockholmsekonomin som tidigare under årets första kvartal – och det är hushållen som är dystrast. Det visar Stockholmsbarometern Q1 2022. – Jag skulle inte vara förvånad om mungiporna pekar ytterligare söderut i nästa mätning, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Stockholmbarometern backade med 3,0 enheter till 103,5 under det första kvartalet 2022, där 100 anger det historiska normalläget. Stockholmsbarometern har därmed haft en nedåtgående trend tre kvartal i rad. Trots nedgången kan det konstateras att stämningsläget fortfarande är starkare än normalt.

Dystrare hushåll i Stockholm

Det är framför allt hushållen som drar ner stämningsläget. Hushållens konfidensindikator stod för en historiskt stor nedgång på 20,2 enheter till indexvärdet 77,5. Det betyder att stämningsläget bland Stockholms hushåll var mycket negativt och i paritet med hur det var i inledningen av coronakrisen 2020.

Hushållens bedömning om den egna ekonomin bidrog till nedgången, men det var framför allt bedömningen om svensk ekonomi i stort som stod för det tyngsta sänket.

– Nu förändras ekonomin snabbt. Jag tror att vi står i en brytningstid. Vi ser hur inflationen sticker i väg med höga energi- och livsmedelspriser, styrräntan är på väg upp och därtill kommer en stökig börs som hushållen lär känna av. Jag skulle inte vara förvånad om mungiporna pekar ytterligare söderut i nästa mätning, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Positiva företag – näringslivet går bra

Stämningsläget var ljusare hos Stockholms näringsliv där konfidensindikatorn ökade med 1,4 enheter till ett indexvärde på 109,6, vilket visar att stämningsläget fortfarande är mer optimistiskt än normalt. Det är framför allt tillverkningsindustrin samt hotell- och restaurangnäringarna som utmärker sig positivt. Det är värt att notera att det har aldrig tidigare varit en så stor skillnad mellan näringslivets och hushållens syn på framtiden.

– Näringslivet i stort går bra och det är speciellt glädjande att se hur flera konsumentnära tjänstesektorer tagit sig tillbaka på förkrisnivåer. Jag vill dock flagga för att det finns betydande osäkerhet i den vidare makromiljön, vilket kan försämra förutsättningarna för företagen, säger Stefan Westerberg.

Läs Stockholmsbarometern Q1 2022

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat maj 17 2022