English en

Stor exponering mot Storbritannien: Valet får betydelse för svenska företag

Den 4 juli går Storbritannien till val – ett val som blir viktigt att följa för svenska företag. Den svenska exponeringen mot Storbritannien är stor inom handel och relationer. Utfallet i juli kan få effekt för svenskt näringsliv, enligt en ny sammanställning från Stockholms Handelskammare.

– Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartners, vid sidan av bland annat Norge och Tyskland. Vad som händer efter valet kan få betydelse för de företag som på olika sätt har affärsrelationer eller exponering mot landet. Ett maktskifte kan medföra ett närmande mot EU men också högre skatter, säger Carl Bergkvist, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Svensk ekonomi har starka band med Storbritannien

Under 2023 uppgick Sveriges totala export av varor och tjänster till Storbritannien till 237 miljarder kronor och importen till 243 miljarder kronor. Den samlade handeln uppgick således till 480 miljarder kronor, vilket gör Storbritannien till Sveriges fjärde viktigaste handelspartner.

– Det svenska utbytet med Storbritannien är stort och har varit under mycket lång tid. Uppskattningsvis närvarar över 1 000 svenska företag i Storbritannien och bolagen har lokalt ungefär 80 000 anställda, säger Carl Bergkvist.

Enligt föreningen Svenskar i Världen bor ungefär 100 000 svenskar i Storbritannien.

Handeln med Storbritannien särskilt viktig för Stockholm

Av Sveriges 21 län så är det Stockholm som har i särklass det största handelsutbytet med Storbritannien. Varuexporten uppgick till 38,3 miljarder under 2023 vilket motsvarar 34 procent av Sveriges totala export till Storbritannien. Varuimporten från Storbritannien till Stockholms län uppgick till 30 miljarder vilket motsvarar 40% av Sveriges totala import från Storbritannien

– Även Stockholm har mycket nära band med London. London är den destination utanför Norden med flest avgångar från Arlanda en vanlig vardag. Det säger mycket om hur stort utbyte vi har, säger Carl Bergkvist.

Ladda ned sammanställningen över Sveriges och Stockholms handelsutbyte med Storbritannien.

Tabell 1. Sammanställning över Sveriges största viktigaste handelspartners.

Publicerat maj 24 2024