English en
omas Stavbom, regionchef på Stockholms Handelskammare i Uppsala län
Tomas Stavbom, regionchef på Stockholms Handelskammare i Uppsala län, ser att Norduppland är en viktig del i en starkare huvudstadsregion. Foto: Pressbild

Stort behov av kompetens till nya företagsetableringar i Norduppland

I Norduppland, norr om Stockholm, ligger ett av landets mest lovande tillväxtområden i den gröna omställningen. Under 2020-talet tillkommer flera nya projekt av nationell och internationell dignitet i ett storstadsnära tillväxtkluster. En förstudie från Stockholms Handelskammare visar att kompetensbehovet i regionen är stort.

I norra delen av huvudstadsregion, 45 minuter norr om Uppsala, utvecklas ett industriellt tillväxtkluster. Utöver verksamheter som Munters, Erasteel, Sandvik Coromant, Atlas Copco och Forsmarks kärnkraftverk, planeras det för flera större etableringar, exempelvis slutförvar för använt kärnbränsle, flygbränslefabrik och en gruva i Dannemora.

En förstudie från Stockholms Handelskammare visar att det behöver rekryteras omkring 5 000 personer för att svara upp mot den väntade tillväxten fram till 2035.

– Med studien vill vi lägga grunden för en gemensam berättelse om Norduppland och knyta ihop länsdelen med Uppsala för att ge en bättre bild av vad Tierp och Östhammar kan erbjuda. Det är en viktig pusselbit i en starkare huvudstadsregion, säger Tomas Stavbom, regionchef på Stockholms Handelskammare i Uppsala län.

Studien innebär startpunkten på ett samarbete som ska bidra till att näringslivet i Norduppland stärker sin långsiktiga konkurrenskraft genom bättre kompetensförsörjning och att området utvecklar sin attraktivitet för företag och invånare.

Läs förstudien Tillväxtklustret Norduppland

Uppdaterat oktober 4 2023 Publicerat februari 23 2023