English en
Tunnelbana i rörelseoskärpa

Stort stöd för utbyggd tunnelbana

Stockholmare är mycket positiva till tunnelbana som färdmedel och ger också tydligt stöd för att tunnelbanan ska gå till Lidingö, Tyresö och Täby. Det visar en ny undersökning som Demoskop genomfört på uppdrag av Stockholms Handelskammare.

2 211 personer som är bosatta i Stockholms län har i en ny undersökning besvarat frågor som berör infrastruktur och kollektivtrafik.

När de svarande ska ta ställning till den totala kvaliteten på tunnelbanan uppger 70 procent att den antingen är mycket hög eller ganska hög. Endast nio procent är i någon mån negativa.

Mest positiva är äldre, i åldern 65-89 år, där 78 procent ger positiva omdömen.

– Tunnelbanan är pulsådern i Stockholms arbetspendlande och kopplar ihop stora delar av staden på ett effektivt sätt. Vi är övertygade om att tunnelbanan kommer vara väldigt viktig för att Stockholm ska kunna växa och utvecklas till Europas bästa huvudstad, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Stödet för att bygga ut tunnelbanan till fler platser är också påtagligt. Av de tillfrågade ställer sig 76 procent bakom att bygga tunnelbana till Täby.

Samma siffror för utbyggnad till Lidingö är 64 procent och 70 procent för Tyresö.

– Ännu bättre kollektivtrafik och ett välutvecklat tunnelbanenät som når fler platser kommer att bli viktigt för att minska beroende av biltrafik inom staden. Därför är det positivt att regionen arbetar med en generalplan för att förstärka tunnelbanans framtida kapacitet och skapa ett effektivare tunnelbanesystem med nya linjesträckningar, förbättrade tvärförbindelser och fler knutpunkter, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat maj 23 2019