English en

Svenska bolag föredrar att lösa tvister i skiljeförfaranden framför domstol 

Fyra av fem svenska bolag föredrar att lösa sina kommersiella tvister i skiljeförfarande framför ett vanligt domstolsförfarande. Det visar en undersökning av Roschier som analyserar trender i kommersiell tvistlösning i Norden. 

Skiljeförfarande har en stark ställning i Sverige 

Skiljeförfarande har under en lång period varit en populär metod för tvistlösning som alternativ till den svenska domstolen. Det är en kommersiell tvistlösningsmetod som erbjuder snabbare, mer flexibla och mindre formella processer än domstolsförfaranden, som ofta är både tidskrävande och dyra. 

I undersökningen “Roschier Disputes Index 2024” har Roschier intervjuat företrädare från 307 stora bolag i Danmark, Finland, Norge och Sverige. 

Bland svenska bolag röstade 78 % att de föredrar att lösa sina kommersiella tvister i skiljeförfaranden framför domstol. Även finska bolag har en betydligt större preferens för skiljeförfaranden med en siffra på hela 88 %. Det kan jämföras med danska bolag som har en lika stor preferens för skiljeförfaranden som för domstol, och Norge som föredrar att lösa sina tvister i domstol. 

Enligt Caroline Falconer, generalsekreterare på SCC Skiljedomsinstitut, har svenska bolag mycket att vinna på att vända sig till skiljedomsinstitut med sina tvister framför domstol. 

– SCC har sedan 70-talet haft en mycket stark ställning i Sverige. Ett mycket stort antal svenska bolag har vid något tillfälle kommit i kontakt med ett skiljeförfarande hos SCC och har en god förståelse för processen och dess fördelar. Vi är stolta över att bolagen ser de stora fördelarna vi kan erbjuda, särskilt i dessa tider när de svenska domstolarna måste fokusera sin verksamhet på tung brottslighet, säger Caroline Falconer. 

Konfidentiella processer av stort intresse 

Till skillnad från de offentliga domstolarna innebär skiljeförfarandet att processen är konfidentiell. Det är en fördel för företag som vill undvika offentlig exponering av känsliga kommersiella uppgifter. Enligt Roschiers undersökning rankar nordiska bolag konfidentialiteten som den viktigaste orsaken till att välja skiljeförfarande, följt av relevant expertis hos skiljedomarna inom exempelvis den aktuella branschen samt att förfarandet är tids- och kostnadseffektivt. 

–  De allra flesta bolagen ser en stor fördel med att deras tvister inte blir offentliga, som fallet är i domstol. Oavsett om man gjort allt rätt, eller om man brustit i sin verksamhet, finns det ofta skäl till att bolagen föredrar att behålla detaljerna om sina tvister konfidentiella, säger Caroline Falconer.   

Så bör svenska bolag förbereda sig för potentiella tvister

När företag tecknar avtal är det bra att skriva in en tydlig tvistlösningsklausul i avtalet för att tydliggöra vad som ska gälla vid en eventuell framtida tvist.    

– SCC har en stor variation av olika typer av tvistlösningsklausuler som lämpar sig för olika typer av avtal och tvister. Om man är osäker på hur komplex tvisten kan bli eller på hur stort värde tvisten kommer avse så är det bra att välja en av de mer flexibla kombinationsklausulerna, säger Caroline Falconer.  

Även om det inte finns en sådan tvistlösningsklausul i det ursprungliga avtalet är det möjligt för företag att komma överens om att en tvist ska lösas i ett skiljeförfarande när tvisten redan är ett faktum.  

– Företag som ser att det finns risk för att det är gå gång att uppstå en tvist med en motpart bör även säkerställa att alla relevanta dokument som gäller tvisten och dess bakgrund sparas på ett strukturerat sätt. Ofta kan e-mail och annan korrespondens vara av stor vikt för utgången av en tvist, fortsätter Caroline Falconer.  

När tvisten väl är ett faktum krävs det ofta att företaget anlitar en advokat eller annan kvalificerad jurist med expertis som kan bistå med goda råd för hur tvisten bäst ska lösas. 

Om SCC Skiljedomsinstitut

SCC Skiljedomsinstitut är en del utav Stockholms Handelskammare och finns till för att underlätta handel mellan företag när en tvist uppstår. Sedan 1917 erbjuder SCC hjälp med att lösa tvister genom skiljedom. Idag hanterar SCC runt 200 ärenden per år.

Läs mer om SCC

Uppdaterat mars 25 2024 Publicerat mars 23 2024