English en
Cecilia Malmström, f.d. EU-minister och EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor, talade på Tulldagen 2023.
Cecilia Malmström, f.d. EU-minister och EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor, talade på Tulldagen 2023. Foto: Daniel Ivarsson

Tidigare EU-ministern: Det här är mina förhoppningar och farhågor inför framtidens handel

Den alltmer geopolitiskt styrda handeln stod i centrum då Cecilia Malmström, tidigare liberal EU-minister och EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor, talade på Tulldagen 2023. – Vi ser en våg av protektionism, handelshinder och statsstöd som skadar grannländer och sveper över världen, sa hon.

I den tid vi nu lever är det inte svårt att komma på utmaningar för den globala handeln. Då Cecilia Malmström ombads att lista vilka farhågor hon ser inför framtidens handel svarade hon snabbt:

– Vi ser en våg av protektionism, handelshinder och statsstöd som skadar grannländer och sveper över världen. På något sätt, inte minst i USA, så har frihandel blivit ett skällsord. Dessutom är världshandelsorganisationen WTO väldigt svag.

Grön teknik ökar dramatiskt

De dystra tiderna till trots är Cecilia Malmström också snabb med att lyfta förhoppningar inför framtiden.

– Vi ser att handeln med grön teknik med fossilfri energi ökar dramatiskt. Vi ser även att andra delar av världen, framför allt i Asien och Stillahavsregionen, så skapas många frihandelsavtal. Även andra länder söker sig dit, exempelvis Storbritannien, så det händer en hel del.

Så om världshandeln på kort tid har blivit mer av ett geopolitiskt verktyg kan man fundera på vilken roll handel bör och kan ha. Cecilia Malmström lyfter att vi genom historien har sett hur hinder för att handla med varandra har rivits ned.

– Det leder till jobb, ökad välfärd, investeringar och tillväxt. Men det är också ett sätt att föra samman människor och företag, så det skapar ju nya idéer, nytt utbyte och nya former av samarbete. På så sätt bygger det också allierade, sa hon.

Tidigare optimism finns inte kvar

Har det, sett i backspegeln, funnits en övertro på handeln som relationsbyggande medel? Den tidigare handelskommissionärens bedömning är att ingen har trott att ”bara vi handlar med varandra så blir allting underbart”.

– Men det är klart att det fanns en optimism för 20 år sedan. Efter att Berlinmuren hade fallit och man såg att Kina tog steg i marknadsekonomisk riktning trodde man ändå att det skulle fortsätta i den riktningen, men så har det ju inte blivit.

Cecilia Malmström var dock noga med att påpeka att det inte förtar det faktum att handeln ändå har lyft miljoner människor ut ur fattigdom, och att det fortfarande är ett viktigt sätt att föra samman både människor och länder.

Handel – inte en djungelns lag

Under sitt anförande på Tulldagen 2023 lyfte Cecilia Malmström fram vikten av att handeln är rättvis, grön och balanserad. Men är det möjligt på riktigt? Och vem kan i så fall skapa den typen av handel?

– Handel har aldrig varit fri på det sättet att det är djungelns lag, utan ett handelsavtal är 1 500 sidor av regelverk och förordningar och direktiv om hur det ska fungera, sa hon, och fortsatte:

– De senaste tio åren har framför allt EU, men även andra länder, lyft in frågor som grön handel, respekt för grundläggande arbetsrättigheter, förbud mot barnarbete och så vidare, så det är ganska självklart att tala om det i fri handel.

Att WTO har pratat om detta, men inte kunnat ta fram internationella regler, menar Cecilia Malmström beror på den fattiga länders rädsla för att nya regler skulle leda till protektionism på något sätt:

– Jag tror att alla förstår att handeln behöver också vara rättvis, och den måste framför allt vara grön.

Publicerat december 13 2023