Tips för lata sommardagar!

Sommaren betyder för många mer tid att koppla av i hängmattan, på stranden eller i sommarstugan. Och tid för att ta igen det man missat av våren som gått från Stockholms Handelskammare. Här har vi samlat våra mest uppskattade seminarier och rapporter. Glad sommar!
Hängmatta

Seminarier

Stockholms tunnelbana- vad är nästa steg?

Just nu utvecklas nya tekniker för digitaliserade stationer, förarlösa tåg och helt nya sätt att resa. Vad kommer det att innebära för stockholmarnas och besökarnas resor i framtiden?

Stockholmstrafiken ska elektrifieras- hur ska det gå till 

Stockholms transporter och personbilstrafik ska vara fossilfria till 2030. För att hantera utmaningarna har Stockholms stad tillsammans med ett antal näringslivsaktörer aviserat en ”elektrifieringspakt”. Vad innebär den? Vilka utmaningar återstår att lösa?

Förändrade arbetsvanor efter pandemin – så påverkas staden

Vad blir det nya normala efter pandemin för Stockholmarna? Är hemmakontoren här för att stanna eller är längtan till gemensamma arbets- och mötesplatserna för stor?

Räcker elen till Stockholm och södra Sverige i framtiden

Hur kan vi säkerställa att Stockholm, och resten av Sverige söder om Dalälven, även framöver förses med tillräckligt mycket el och effekt för att fortsätta växa, utvecklas och elektrifieras?

Ett år med pandemin- vad tar vi med oss framåt? 

Vi blir påminda varje dag om att pandemin inte är över. Trots detta måste vi våga lyfta blicken. Vilka lärdomar kan vi ta med oss av året som gått och hur kommer vi komma starkare ut ur krisen än vi gick in i den?

Rapporter

Förändrade vanor efter pandemin
Hur kommer våra vanor se ut efter pandemin och vad kommer vara det nya normala för kontorsarbetande stockholmare?

Finanssektorn lyfter Sverige
En kartläggning av finanssektorn och dess samhällsnytta samt möter människorna bakom och i den. 

Ungas hinder på bostadsmarknaden
Inflöde och utflöde är ett kännetecken för en hälsosam bostadsmarknad. Men hur ska förstagångsköparna finansiera en egen bostad? 

Regelverk bromsar den gröna omställningen
Regelhinder och krångliga processer bromsar näringslivets förmåga att ställa om hela samhället mot att bli klimatsmart. Vilka hinder behöver politiken röja för att nå hela vägen? 

Stockholmsbarometern
En analys av Stockholmsekonomins första kvartal.

 

malin hammaren
Ellen Frostell
Projektledare
08-555 100 34