English en

Tips på läsning – fem bra rapporter att läsa i sommar

Semesterdagar och tid över för intressant läsning? Här är tips på fem spännande rapporter från Stockholms Handelskammare som du kanske ännu inte hunnit läsa.

Slösade ytor och vaskade platser

En attraktiv stadsmiljö har blivit allt viktigare för att locka kompetens, företagsetableringar, investeringar och besökare till städer. Hur kan Stockholm växla upp ytterligare och hänga med i den här utvecklingen?

Läs rapporten här

Den nya Natoekonomin – så påverkas det svenska näringslivet och samhället

Att Sverige har blivit medlem i Nato efter över 200 år av alliansfrihet har väl inte undgått någon. Att det är en stor förändring för Sverige känner också alla till. Men hur kommer Natomedlemskapet att konkret påverka Sverige och i synnerhet det svenska näringslivet?

Läs rapporten här

”Kriminella entreprenörer – en studie av den organiserade brottslighetens kopplingar till näringslivet”

Rapport: "Kriminella entreprenörer – en studie av den organiserade brottslighetens kopplingar till näringslivet"

Att kriminella aktörer utnyttjar både näringslivet och offentliga aktörer för att finansiera sina verksamheter har vuxit till ett stort och kostsamt problem i Sverige. Hur ser situationen ut, hur påverkas näringsliv och offentliga verksamheter – och vad kan vi göra för att vända utvecklingen?

Läs rapporten om de kriminella aktörerna

Ofantligt offentligt investeringsbehov

Rapporten ”Ofantligt offentligt investeringsbehov” belyser de enorma utmaningar Sverige står inför, från ökande gängvåld och försämrad säkerhet efter Rysslands invasion av Ukraina till klimatomställningens krav på ren energi. Den befintliga finansieringsmodellen för infrastruktur, energi och grön omställning räcker inte till, vilket kräver en översyn av det finanspolitiska ramverket och en öppning för privat kapital.

Läs rapporten

Notan för byggkrisen

I rapporten ”Notan för byggkrisen”, framtagen i samarbete med WSP, analyseras de breda regionalekonomiska effekterna av kraftigt minskande bostadsinvesteringar i huvudstadsregionen.

Läs rapporten

Uppdaterat juli 9 2024 Publicerat juli 2 2024