English en
Theresa Ryberg, Head of International Trade & Business Services, öppningstalade på Tulldagen 2023.
Theresa Ryberg, Head of International Trade & Business Services, öppningstalade på Tulldagen 2023. Foto: Daniel Ivarsson.

Tulldagen 2023: Så inverkar de geopolitiska spänningarna på exporterande företag

Hur påverkas handeln av Rysslands isolering och syn på världen? Och vilka utmaningar möter EU just nu, och hur kan man främja en starkare enhet inom unionen? Det var ett par av de frågor som lyftes på Tulldagen 2023 i Stockholm.

Tulldagen anordnas varje höst i Stockholm, Göteborg och Malmö och ger deltagarna möjlighet att få information om tullförändringar på både kort och lång sikt. I utmanande tider är det fysiska mötet viktigare än någonsin. Under Tulldagen 2023 i Stockholm samlades hundratals deltagare för att ta del av de senaste nyheterna inom internationell handel, tull och transportfrågor.

Theresa Ryberg, Head of International Trade & Business Services på Stockholms Handelskammare, öppnade Tulldagen med ett tal där hon blickade tillbaka på det som har varit, och vad som väntar Sverige framöver.

– Vi behöver ett starkt, konkurrenskraftigt och innovationskraftigt EU, med långsiktiga ”action plans” och strategiska målsättningar för att vi ska kunna förbli stabila och öppna i en skakig värld. Där har Sverige en jätteviktig roll att spela, och vi är på god väg dit, sa Theresa Ryberg från scen.

Under seminarierna berättade årets talare bland annat om hur aktörer behöver förbereda sig för den nya exportprocessen och om de nya frihandelsavtal som väntas träda i kraft. Besökarna fick också ta del av information om de områden och regelverk som rör handelsefterlevnad och internationell handel såsom; riskanalys, klassificering, ursprungsregler, exportkontroll och sanktioner.

– Det är en allt svårare värld att förhålla sig till och många företagare uttrycker att det är ett svårt sammanhang att överblicka, då det händer så mycket hela tiden. Det har vi framför allt sett under de senaste åren. Det kommer nya regelverk hela tiden som kastas över oss, och som vi måste hålla oss till. Det är så den globala handeln ser ut i dag med risker som dyker upp från olika håll och kanter, sa Victor Abrahamsson, Associate på Mannheimer Swartling, under seminariet ”Få koll på handelsrisker och handelsefterlevnad”.

Den 23 november arrangeras även Tulldagen online – ett helt digitalt halvdagsevent som streamas live.

Läs mer om Tulldagen online 2023 och säkra din biljett.

Uppdaterat november 20 2023 Publicerat november 17 2023