English en
Utrikesminister Tobias Billström (M) talade under Ambassadörslunchen om den svenska strategin för handel, investeringar och internationell konkurrenskraft.
Utrikesminister Tobias Billström (M) talade under Ambassadörslunchen om den svenska strategin för handel, investeringar och internationell konkurrenskraft. Foto: Daniel Ivarsson.

Tydligt fokus på stärkt samverkan vid årets ambassadörslunch

Vid ambassadörslunchen samlades ett 60-tal internationella och nationella gäster med syfte att skapa starkare relationer och få flera perspektiv kring det allvarliga omvärldsläget. – The new strategy for Sweden's trade, investment, and global competitiveness recognizes the importance of trade and private investments to tackle the big challenges of our times, sa utrikesminister Tobias Billström (M).

Internationell samverkan, den globala handeln och omvärldsutvecklingen var tre viktiga samtalsämnen under lunchen för utländska ambassadörer och representanter för Stockholms Handelskammares medlemsföretag som var på plats.

Den årliga lunchen är en del i Stockholms Handelskammares uppdrag att främja goda relationer mellan huvudstadsregionens innovativa, exportinriktade näringsliv och övriga världen. Något som Stockholms Handelskammares vd, Andreas Hatzigeorgiou, pratade mer om under öppningsanförandet.

– The Stockholm Chamber of Commerce thrives on partnerships. Be it among our espeemed member companies, or the collaborations that we foster between Sweden and our partners globally, sa Andreas Hatzigeorgiou.

I sitt tal underströk han även hur samarbeten under tider av global instabilitet inte bara skapar möjligheter, utan är absolut nödvändigt.

– Recent events have undeniably placed us in pivotal roles on the world stage. From our recalibration of neutrality, to our contemplation of Nato membership. It’s not despite, but because of the challenges that we meet today, that we need partnerships. Cooperation isn’t just adventagous, it is imperative. These challenges trancend borders, demanding a unified approach from both companies and nations alike.

Internationell handel som verktyg för att hantera globala utmaningar

Det här året var utrikesminister Tobias Billström (M) särskilt inbjuden gäst. Han betonade vikten av svensk handel och investeringar som ett verktyg för att hantera de stora utmaningar vi står inför i dag.

– The new strategy for Sweden’s trade, investment, and global competitiveness recognizes the importance of trade and private investments to tackle the big challenges of our times, not least in addressing the global geopolitical instability, combating climate change, and achieving sustainable development goals through sustainable and private sector-led economic growth and investments, sa Tobias Billström.

Han nämnde även hur det geopolitiska läget skapar starka incitament för Sverige och svenska bolag att stärka vår ekonomiska motståndskraft, så att vi inte tvingas bli beroende av länder som vi av olika anledningar vill undvika att göra oss beroende av.

– Free trade is not only about access to new products and services. It is also a matter of making our economies and our collective economic security more robust. Diversified trade patterns and value chains are important to provide the kind of flexibility that we want, so that we do not end up becoming dependent on states we don’t want to be dependent on. Based on well-functioning global trade, companies will be in a better position to develop their own value chains, which leads to better resilience.

Tobias Billström nämnde även bland annat ett ökat fokus på innovation som en av de svenska strategierna för ökad internationell konkurrenskraft:

– Efforts to improve innovation, research and to promote tomorrow’s advanced technologies are at the forefront of our new strategy, as are new efforts to attract both talent and necessary foreign direct investments to Sweden. We’re looking to increase the number of strategic international partnerships for research and innovation. We are preparing our next four-year research and innovation bill, and intend to do our utmost to maintain Sweden’s leading position in tech, innovation, and research.

Tre röster om Sveriges relationer med omvärlden

Under lunchen fångade vi tre av ambassadörerna för ett samtal.

Marockos ambassadör i Sverige: ”Se oss som den gyllene porten till Afrika”

Karim Medrek, Marockos ambassadör i Sverige.

Brasiliens ambassadör i Sverige: ”Sao Paolo är Sveriges näst största industristad”

Maria Edileuza Fontenele Reis, Brasiliens ambassadör i Sverige.

Indiens ambassadör i Sverige: ”Enorma möjligheter till samarbete”

Tanmaya Lal, Indiens ambassadör i Sverige.

Se bilderna från årets Ambassadörslunch

Luncheon with the Stockholm diplomatic community
Uppdaterat april 17 2024 Publicerat april 12 2024