English en
Representanter från samtliga riksdagspartier medverkade vid Stockholms Handelskammares valdebatt.
Oppositionsregionråd Aida Hadzialic (S), till vänster, och Irene Svenonius, finansregionråd (M) i Region Stockholm redogjorde för de utmaningar som Stockholm kan ställas inför kopplat till Ukrainakriget. Foto: Nadja Zaeri Cederquist

Ukrainakriget: Så förbereder sig Stockholm utifrån det rådande läget

Stockholm och Sverige hr god beredskap utifrån Ukrainakriget och det rådande säkerhetspolitiska läget. Men enligt politiska representanter finns det samtidigt utmaningar som näringslivet kan komma att ställas inför.  

När Stockholms Handelskammare arrangerade årets första valdebatt inför valet den 11 september fick de inbjudna politikerna ge sin syn på läget kopplat till kriget i Ukraina.  
Under debatten mellan Anna König Jerlmyr, finansborgarråd (M) och Karin Wanngård, oppositionsborgarråd (S) gavs de båda möjlighet att reflektera över Europas, Sveriges och Stockholms agerande i det nuvarande skedet. 

Stockholm har i dagsläget en god beredskap och bra rutiner för att hantera den utveckling som just nu sker, enligt Anna König Jerlmyr (M). 

– Det är krigsbrott som vi ser och en fruktansvärd invasion som är helt oprovocerad. Då behöver vi visa solidaritet. Vi kommer att behöva ta emot de flyktingar som kommer nu och vi bereder i det här skedet plats för att de ska få en sådan bra start som möjligt i Sverige och i Stockholm när de kommer hit, säger hon. 

LÄS MER: Så vill politikerna förändra Stockholm

Den förändrade världsordningen har resulterat i att det säkerhetspolitiska läget har skärpts i Sverige och i Stockholm. 

– Det finns inget direkt hot nu när det gäller beväpnade angrepp, men det är klart att vi såg nyheter i veckan om cyberattacker. Sådant kan också inträffa och här måste vi ha en beredskap, vilket jag upplever att vi har. Men man ska känna sig trygg att Stockholm har en bra beredskap och bra rutiner för att möta den här typen av utveckling, säger Anna König Jerlmyr (M). 

Höjd beredskap på grund av Ukrainakriget

Kriget i Ukraina har höjt Stockholms och kommunens beredskap inför de scenarion som Europa kan ställas inför. 

– Vi i Stockholm ska naturligtvis göra allt vi kan för att ta emot människor som flyr. Det är främst kvinnor och barn, men oavsett måste vi säkerhetsställa att det finns bostäder, att det finns skolgång och att det finns möjlighet att ta ut pengar så att man kan köpa en bit mat för dagen, säger Karin Wanngård (S), och fortsätter: 

– Stockholm har erfarenheter från flyktingkrisen 2015. Det är klart att vi bygger vidare på dessa, men det här är en annan typ. Vi har duktiga tjänstemän, men det är klart att vi gör mycket tillsammans genom stockholmarnas vilja, ideella föreningar, våra fantastiska kyrkor och andra organisationer. 

LÄS MER: Handelssiffror Sverige – Ryssland: Statistik län för län

Region Stockholm har skickat utrustning

Irene Svenonius, finansregionråd (M) Region Stockholm, som debatterade mot oppositionsregionråd Aida Hadzialic (S), berättade att Region Stockholm försökt hjälpa till med det som varit möjligt. 

– Ifrån Region Stockholms sida har vi från första stund sedan kriget bröt ut försökt att hjälpa till med det vi kan. Vi fattade omedelbart beslut om att skicka medicinteknisk utrustning till Ukraina. Med hjälp av fantastiska medarbetare på alla våra akutsjukhus lyckades vi med detta i samarbete med den ukrainska ambassaden, säger Irene Svenonius (M). 
 
– Vi står naturligtvis i nära förbindelse med de statliga myndigheterna och erbjuder våra kunskaper. Vi kan ta emot traumapatienter i Stockholm, vi kan ta emot patienter som nu inte kan få sina cancerbehandlingar i Ukraina och alldeles särskilt ömmar jag och regionen för alla de barn som har drabbats av det här kriget. Inte minst när barnsjukhus bombas av ryssarna. Jag tycker att detta är förfärligt.

LÄS MER: Så påverkas utfärdandet av handelsdokument av kriget

Vill se en regional och nationell samling

Aida Hadzialic, oppositionsregionråd (S), Region Stockholm uttryckte önskan om god nationell samling och också en förhoppning om samling i Region Stockholm för att kunna mobilisera och ha god beredskap inför potentiella problem som kan dyka upp i regionen. 
 
– Det gäller både för att ta emot patienter utifrån och ifall hot och andra riskbilder skulle manifesteras här i regionen, säger Aida Hadzialic (S), och fortsätter: 
 
– För våra kärnverksamheter handlar det om att ha god beredskap, marginaler vad gäller sjukhusens verksamheter och att se till att vi har tillräckligt med vårdplatser och god bemanning på sjukhus så att vi kan klara av att gå ur askan in i elden. Jag ser på det hela utifrån ett perspektiv av samling både regionalt och nationellt.

Medskick till Stockholms näringsliv

Representanter från samtliga riksdagspartier medverkade vid Stockholms Handelskammares valdebatt.
Representanter från samtliga riksdagspartier medverkade vid valdebatten. Foto: Nadja Zaeri Cederquist

Under debatten där samtliga riksdagspartier fanns representerade kom frågan upp huruvida Sverige gör tillräckligt för Ukraina. Något som många av riksdagsrepresentanterna inte höll med om. 

– Det är självklart att vi ska stödja Ukraina mer när det kommer till militär från svensk sida. Vi har också materiel som vi, tillsammans med andra medlemsstater i EU, kan anförtro Ukraina för att försvara sitt territorium. Det är en viktig del. Vi måste också göra mer i sanktionsregimen för att stoppa och strypa det ryska maskineriet från att fungera. Det är vad som kommer leda till att Putin slutligen kommer att tvingas på fall, säger Tobias Billström, riksdagsledamot (M). 

LÄS MER: Vd:n: ”Våra tankar går till det ukrainska folket”

Debatten avslutades med att Annika Hirvonen, riksdagsledamot (MP) gjorde ett medskick till företagare och näringslivet i Stockholm:

– Jag har träffat många av de ukrainska flyktingar som kommer hit. Till alla er som driver företag och leder arbetsplatser: människor behöver ha en meningsfull vardag och känna att de kan bidra. Om ni har möjlighet att, förhoppningsvis för en kort tid, skapa arbetstillfällen för de som nu flyr så tror jag att det är en av de absolut viktigaste insatserna som ni kan göra för de människor som kommer hit. 

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat mars 10 2022