English en
Trösklar och hinder på bostadsmarkanden

Ungas hinder på bostadsmarknaden

82 procent av 18-29-åringarna har upplevt utmaningar att finansiera ett bostadsköp och 40 procent i samma åldersgrupp har behövt hjälp av familjen för att finansiera kontantinsatsen. Det är en av slutsatserna i en ny undersökning som Stockholms Handelskammare och Hemnet genomfört under våren.

– Möjligheten att skaffa en bostad är nu ett generationsproblem där hyresmarknaden sedan tidigare ofta är ett ointagligt fort, i synnerhet i Stockholm. Nu syns liknande tendenser även i det ägda beståndet och det är oroande eftersom det leder till att unga hänvisas till den osäkra och ofta dyra andrahandsmarknaden, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare. 

I undersökningen har 2 400 personer som besökt Hemnet, samtliga över 18 år, svarat på frågor om sina erfarenheter av att finansiera ett bostadsköp. Hemnet har ansvarat för datainsamlingen. 

Av resultaten framgår att 30 procent upplever att man inte kunnat flytta till sin önskade bostad eftersom man inte uppfyller bankernas krav för att ta ett bolån. 

48 procent av samtliga svarande anser att man upplevt utmaningar med finansieringen av sin bostad – en siffra som växer till 82 procent om man enbart tittar på svarande mellan 18-29 år. 

–  Det är många saker på den svenska bostadsmarknaden som fungerar väldigt bra. Det är enkelt att söka bostäder till salu och det går väldigt fort att sälja jämfört med många andra länder. Men den som saknar ett stort eget kapital och lång kötid har ofta svårt att få en egen bostad. Alla har rätt till tak över huvudet och det är uppenbart att det måste göras mer för att bostadsmarknaden ska bli tillgänglig för fler, säger Staffan Tell talesperson på Hemnet. 

Även när det gäller hur utmaningarna yttrat sig sticker den unga svarsgruppen ut. 

I den gruppen uppger 40 procent att man behövt hjälp av föräldrar eller familj för att finansiera kontantinsatsen. Motsvarande siffra för samtliga svarande är 16 procent. 

Bland 18-29-åringarna svarar 22 procent att man behövt föräldrar eller annan familjemedlem som medlåntagare, en siffra som stannar på 9 procent för samtliga svarande.  

Sammantaget uppger 7 procent av alla svarande att man nyttjat konsumtionskrediter, exempelvis blancolån, för att möjliggöra ett bostadsköp. I denna kategori är det åldersgrupperna 30-39 år och 40-49 år som är något överrepresenterade. 

–  Det behövs och borde vara möjligt att göra ett större samlat omtag med kreditrestriktionerna i syfte att göra det möjligt för fler att komma in på bostadsmarknaden och samtidigt kunna ställa krav på ekonomiskt ansvarstagande. I dag är bostadsmarknaden en stoppkloss som hindrar inflyttning av kompetens och försvårar rörligheten inom marknaden vid familjebildning när man kanske behöver bo lite större. 

Ta del av rapporten här

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat juni 1 2021