English en
Karin Wanngård (S) och Anna König Jerlmyr (M) i valdebatt 2022 på Stockholms Handelskammare.
Från vänster: Karin Wanngård, oppositionsborgarråd (S) och Anna König Jerlmyr, finansborgarråd (M) möttes under den första valdebatten på Stockholms Handelskammare. Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef, modererade. Foto: Nadja Zaeri Cederquist

Valet 2022: Så vill politikerna förändra Stockholm

Hur ser vägen framåt ut för Stockholm efter valet 2022? Huvudstadsregionens utmaningar och möjligheter stod i fokus under Stockholms Handelskammares första valdebatt där de främsta politiska företrädarna för Stockholms stad, Region Stockholm och de som väljs in på Stockholmsmandat i Riksdagen möttes.  

Valet 2022 den 11 september närmar sig. Vid sidan av den akuta situation som just nu drabbar Europa med anledning av kriget i Ukraina möter även det svenska näringslivet och samhället långvariga strukturella problem – och det inom flera viktiga politikområden. Huvudfokus för Stockholms Handelskammares första valdebatt var framför allt frågor som är viktiga för huvudstaden – även om det rådande läget blev en betydande inramning för debatten.
  
– När vi började planera dagens politiska debatt såg det ut som att vi gick mot ett normalt valår – må vara lite ovanligt ändå med tanke på två år av pandemi. I dag vet vi tyvärr att 2022 inte blir något vanligt valår. Kriget kommer sannolikt att ställa mycket på sin spets och förändra mycket även här i Sverige – och i Stockholm. Därför kommer de internationella och geopolitiska frågorna ha en naturlig och viktig plats också under valdebattens diskussioner och samtal, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms handelskammare, under debattens inledningsanförande, och fortsätter:  
  
– Samtidigt är det viktigt att vi fortsätter göra det som vi på handelskammaren har gjort sedan vi grundades för 120 år sedan – att stå upp för näringsfrihet och fri handel, för ett bättre och starkare Sverige och Stockholm.  
  
Valdebattens huvudfråga till de ansvariga och inbjudna politikerna – som sitter på många nycklar till förändring och förbättring – var hur de tänker göra skillnad för Sverige och framför allt för Stockholm? 

LÄS MER: Ukrainakriget: Så förbereder sig Stockholm utifrån det rådande läget

Satsning på bostäder samt trygghet och säkerhet ska förbättra Stockholm

Hur ska bostadsbristen i Stockholm lösas? I vilken riktning ska trafikpolitiken röra sig under nästa mandatperiod? Hos både allmänheten och näringslivet är trygghets- och säkerhetsfrågan mycket högt prioriterad – vad krävs för att vända den negativa utvecklingen? Det var några frågor som Karin Wanngård, oppositionsborgarråd (S) och Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholm (M) debatterade. 
 
Visionen för Stockholm är enligt Karin Wanngård (S) att huvudstaden ska vara en stad för alla.   
 
– I Stockholm ska alla människor kunna bosätta sig. Vi ska kunna växa och utvecklas med ett jobb som vi vill vara på och med ett familjeliv som vi vill leva, säger hon. 
 
För att nå dit krävs flera åtgärder: 
 
– Vi måste bygga fler bostäder i Stockholm. Vi har en bostadsskuld från den här mandatperioden på 10 000 lägenheter. Vi måste också förbättra skolresultaten, mycket görs men det kan bli bättre. Det är alldeles för många elever i dag som inte klarar kunskapsmålen i skolan. Tryggheten, det är självklart att vi behöver fler poliser i Stockholm. Men tryggheten, när det gäller ansvaret för kommunpolitiken, handlar om förebyggande insatser och det är skolan. Vi måste satsa när barnen är små, säger Karin Wanngård (S). 
 
Den viktigaste Stockholmsfrågan  för Anna König Jerlmyr (M) är trygghet och säkerhet.  
 
– Här har vi också visat att vi går från ord till handling när vi får styra. Vi har satsat över en miljard kronor på trygghetsskapande åtgärder. Det är både förebyggande åtgärder men det handlar också om trygghetskameror och ordningsvakter i Stockholm som finns på plats när vi har färre poliser än tidigare. Ordningsvakter har gjort över 100 000 aktiviteter och ingripande vid ordningsstörande beteende, de kompletterar polisen på ett mycket bra sätt, säger Anna König Jerlmyr, och fortsätter: 
 
– Trygghetskamerorna finns där när andra vittnen inte kan förmedla vad de har sett, vilket gör att vi får mer teknisk bevisning och fler fällande domar. Framåt vill vi också jobba med trygga platser och trygga torg. Vi har startat det här arbetet med fastighetsägare och med handlare för vi vet att där människor vill vara är det trygga platser.  
 
Skolan är en viktig del i det förebyggande trygghetsarbetet. Anna König Jerlmyr berättar att på två år har gymnasiebehörigheten i Järvaområdet höjts från 63 procent till 80 procent.  
 
– Nu höjer vi ribban ytterligare och tar den här modellen till fler skolor där vi ser att man underpresterar från skolornas sida när det gäller kunskapsresultat. Alla elever i Stockholm ska kunna gå ut skolan med fullständiga betyg, säger hon.  

Så vill regionens toppkandidater utveckla Stockholm 

I debatten där representanter från Region Stockholm deltog, möttes Irene Svenonius, finansregionråd (M) och Aida Hadzialic, oppositionsregionråd (S). De diskuterade hälso- och sjukvårdsfrågan ur stockholmarnas perspektiv men debatterade också vårdval, kollektivtrafik, regional utveckling och näringsliv.  

Irene Svenonius (M) fick frågan om vilken riktning hon ser att Stockholmsregionen ska ta under kommande mandatperiod.  

– Stockholmsregionen ska vara Europas och världens bästa huvudstadsregion. Vi ska ha trygga, stabila finanser i regionen även fortsättningsvis, som gör det möjligt att satsa på utveckling av såväl hälso- och sjukvården som av kollektivtrafiken, säger hon. 

Aida Hadzialic (S) lyfte i sin tur fram vikten av fler arbetstillfällen och möjligheten för företag att växa i Stockholmsregionen i framtiden.: 

– Vi ska fokusera på fler jobb, växande företag, tillväxt, god ekonomisk hushållning inom Region Stockholm. Jag vill väga varje skattekrona på guldvåg och se till att vi uppfinansierar kärnverksamheten i Region Stockholm. 

Viktigaste valfrågorna – det här vill riksdagspartierna

Inför fullsatt publik, med deltagare från samtliga riksdagspartier närvarande, lades fokus på att debattera ett urval av särskilt prioriterade områden för Stockholms Handelskammares medlemmar: Ukrainakriget, energi och grön omställning, samt trygghets- och säkerhetsfrågor.  

Debatten avslutades med att deltagarna under 30 sekunder fick berätta om sin vision för Sverige och Stockholm – och i vilken riktning de vill påverka politiken efter kommande val.   

Mathias Tegnér, riksdagsledamot (S):  

– Vi socialdemokrater kommer att vända på varje sten för att motverka segregation och krossa den organiserade brottsligheten. Den drabbar vanligt folk och företagare och den hotar dessutom samhällsgemenskapen. Dessutom kommer vi att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Slutligen vill vi driva på den gröna industriella revolutionen, med investeringar i hela landet och här i Stockholm. Det är så vi minskar utsläppen och det är så vi ser till att framtidens jobb hamnar här i Sverige.   

Tobias Billström, riksdagsledamot (M):  

– Vi behöver få ordning på Sverige. Gängkriminaliteten som har bitit sig fast, rekordhög arbetslöshet och skenande elpriser, det är facit efter snart åtta år med den socialdemokratiska regeringen. Sverige har stora problem, men vi kan lösa dem om vi gör rätt saker. Moderaterna, vi är samlingspartiet. Vi pratar med alla, vi fokuserar på sakfrågor och vi står upp för rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla. Vi leder oppositionen och vi kommer att ge Sverige en ny regering, om inte förr så efter valet i september.   

Annika Hirvonen, riksdagsledamot (MP): 

– Den största utmaningen vi som mänsklighet står inför är klimatet. Miljöpartiet kommer att se till att vi får en klimatpolitik som gör att Sverige är en föregångare i världen. Så att vi har en chans att undvika en klimatkatastrof för våra barn.   

Nike Örbrink, riksdagskandidat (KD):

– Det behövs en nystart. Vi ligger i europeisk toppnivå över arbetslöshet, vi ligger i europeisk toppnivå över antalet dödsskjutningar och vi ligger i europeisk bottennivå när det kommer till antalet vårdplatser. Det är alldeles uppenbart att de åtta åren med en socialdemokratisk regering inte har fungerat och det är en tuff verklighet för många svenskar. Då handlar det om att få en jämlik vård i hela landet, lägga ned regionernas ansvar för sjukvården, överta ett nationellt ansvar, att förenkla skattesystemet och regelverket för våra företag samt att upprätta lag och ordning.  

Gulan Avci, riksdagsledamot (L):

– Skolan är den viktigaste murbräckan mot segregation och utanförskap. Alla barn ska lämna grundskolan med fullständiga betyg. Vi ska se till att exportera svensk jämställdhet till alla våra utsatta områden, där kvinnor och flickor med utrikesfödd bakgrund i dag inte får de grundläggande rättigheter vi har slagit fast ska gälla för alla. Arbetslinjen ska återupprättas. Fler ska komma i arbete och i egen försörjning så att vi blir fler som står upp för vår välfärd. Och sist men inte minst, ett blomstrande näringsliv. Vi säger nej till höjda inkomstskatter och nej till höjda kapitalskatter för företagens skull.  
 
Ali Esbati, riksdagsledamot (V):

– Man ska rösta på Vänsterpartiet om man vill slå vakt om det som är stora rikedomar i Sverige: vår relativa jämlikhet, en välfärd som fungerar och där vi bjuder varandra på det bästa vi kan uppbåda. Där vi kan vara smartare mot brotten och där vi ser till att investera i framtiden för en klimatomställning som är livsnödvändig i ordets mest bokstavliga mening. Om man vill ha ett skifte i politikens inriktning, bort från marknadsfundamentalism till mer av jämlikhet och framtidstro, är Vänsterpartiet alternativet. 
 
Martin Ådahl, riksdagsledamot (C):  

– Vi måste i det här läget stå upp för de klassiska liberala värdena. Det som har gjort Stockholm och Sverige rikt, att småföretagen skapar jobben och det är så vi kan bryta utanförskapet. Men samtidigt det grundläggande: öppenhet, internationalism, samarbete – inte fördomar eller rasism och så att få klimatomställningen gjord med konkreta, marknadsdrivna lösningar. Upp med vindkraften och in med laddstolparna.   
 
Martin Kinnunen, riksdagsledamot (SD):

– Sverige och Stockholm behöver ett stabilt regeringsunderlag och Sverigedemokraterna har för avsikt att vara en del av ett sådant. Vi måste ha en hållbar migrationspolitik, vi måste lösa kriminaliteten och vi måste lösa energikrisen. Vi behöver också få till stånd en klimatpolitik som ser globalt på frågan där vi kan exportera klimatvänlig teknik till andra länder och även skapa jobb och tillväxt i Sverige, i stället för att stänga ner Sverige genom oändliga nedstängningsprocesser och höga skatter. 

Valet 2022: Missa inte våra kommande evenemang 

Stockholms Handelskammare kommer fortsätta att arbeta för att viktiga frågor för näringslivet och människorna i huvudstadsregionen ska lyftas i valrörelsen. Hela vägen fram till valdagen arrangerar vi aktiviteter och seminarier.  All information om kommande aktiviteter ser du i våra eventbrev samt här.

Fakta: Medverkande på valdebatten den 9 mars

 • Anna König Jerlmyr, finansborgarråd (M), Stockholms stad    
 • Karin Wanngård, oppositionsborgarråd (S), Stockholms stad    
 • Irene Svenonius, finansregionråd (M), Region Stockholm    
 • Aida Hadzialic, oppositionsregionråd (S), Region Stockholm    
 • Tobias Billström, riksdagsledamot (M)    
 • Ali Esbati, riksdagsledamot (V)   
 • Gulan Avci, riksdagsledamot (L)     
 • Martin Ådahl, riksdagsledamot (C)   
 • Mathias Tegnér, riksdagsledamot (S)  
 • Annika Hirvonen, riksdagsledamot (MP)    
 • Martin Kinnunen, riksdagsledamot (SD)  
 • Nike Örbrink, riksdagskandidat (KD)  

Moderatorer: Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef och Carl Bergkvist, näringspolitisk expert, på Stockholms Handelskammare.    

Se hela valdebatten här

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat mars 9 2022