English en
Daniella Waldfogel, vice vd på Stockholms Handelskammare. Foto: Stockholms Handelskammare

Växla upp attraktiviteten: Stockholms ambitioner för en livfullare stadsmiljö

En attraktiv stadsmiljö har blivit allt viktigare för att locka kompetens, företagsetableringar, investeringar och besökare till städer. Efter pandemin kan vi se hur nya grepp testas i urbana miljöer runtom i världen – och innovationstempot är högt, men hur kan Stockholm växla upp attraktivitetsambitionerna ytterligare och hänga med i den här utvecklingen? I rapporten "Slösade ytor och vaskade platser", presenterar Stockholms Handelskammare idéer för hur man kan växla ut potentialen i stadens outnyttjade ytor.

Städer är dynamiska organismer, ständigt i rörelse och i förändring. De behöver anpassa sig, växa och förnyas i takt med att nya behov och möjligheter uppstår. En stad som ständigt utvecklas är också en stad som lyckas behålla sin attraktivitet och relevans, både för invånare och besökare.

Med syfte att väcka tankar till liv och ge skjuts åt nya idéer om hur Stockholms ytor kan användas framöver, har Stockholms Handelskammare tagit fram rapporten ”Slösade ytor och vaskade platser”, som presenterades under seminariet ”Vad gör vi av Stockholms outnyttjade platser?”.

Modiga val som formar framtidens städer

Daniella Waldfogel, vice vd på Stockholms Handelskammare, menar att Stockholm behöver ett konstant inflöde av inspiration utifrån, från andra ledande städer, när vi funderar på hur vi ska utveckla vår stad. Gemensamt för framgångsrika städer är att aldrig står still – och att de hela tiden överraskar.

– När man besöker städer som till exempel Köpenhamn blir det tydligt att de både testar mer och vågar mer. Allt är inte så tillrättalagt. Det är dessutom uppenbart att stadens platser är till för att just människor ska använda dem – annat får flytta på sig lite. Liknande trender ser vi i Paris, en stad med 11 miljoner invånare som bygger anmärkningsvärda 18 mil cykelbanor och Milano som just nu omvandlar stora parkeringsytor till offentliga utrymmen för flanerande människor och för handel.

– Självklart gör man i städer ibland misstag längs vägen när man försöker sig på nya grepp – allt man testar fungerar inte exakt som det var tänkt i täta stadsmiljöer där flera intressen behöver samsas om en begränsad yta. Men det är en del av resan att ompröva och testa igen, säger Daniella Waldfogel.

Nästa steg för Stockholms stadsmiljö

För att ge exempel på nya och smarta användningsområden för platser i Stockholm har Stockholms Handelskammare haft konsultbolaget Spacescape till hjälp i framtagandet av rapporten. Genom satellitdata har Spacescape kartlagt arean längs med solfasader, under broar, på tak och längs med kajer, vilket ger en indikation om att det finns väldigt mycket outnyttjad plats i attraktiva lägen i staden.

– I rapporten använder vi begreppet ”outnyttjad” som samlingsnamn för platser som antingen är bortglömda eller inte lever upp till sin fulla potential – platser som skulle kunna ha mer att ge. Det kan vara ytor uppepå tak eller under broar, eller områden som parkeringsplatser i vattennära lägen som inte bidrar till att göra staden särskilt inbjudande eller människovänlig, säger Daniella Waldfogel.

Syftet med dessa uträkningar och kartor är att visa på den outnyttjade potentialen i Stockholm.

– Alla oanvända eller bortglömda ytor kan inte användas på nya sätt – men några bör definitivt aktiveras. Men det händer inte av sig självt. Det behövs en mix av kreativitet, flexibilitet, samarbete och långsiktighet i planeringen mellan politiker, kommuner, stadsutvecklare och civilsamhället för att styra i rätt riktning.

Uppdaterat maj 21 2024 Publicerat maj 17 2024