English en
Sedan 5 juni tillämpas ett nytt förfarande vid export i Litauen. Foto: Mostphotos

Viktigt information till dig som exporterar varor till Litauen

Sedan i juni har Litauen skärpt sin kontroll och ytterligare åtgärder kommer vidtas för att få bukt med kringgåenden av sanktionerna mot Ryssland och Belarus.

Den 5 juni tillämpades ett nytt förfarande vid export i Litauen för att få bukt med kringgåenden av sanktionerna mot Ryssland och Belarus. Tullmyndigheten kommer den 3 juli skärpa detta förfarande ytterligare. Då kommer man att ställa krav på att tillverkarens deklaration lämnas till tullmyndigheten då varor som tillhör vissa, listade kategorier exporteras från EU till tredjeland.

Detta gäller även varor vid transit genom EU som transporteras i transit genom Ryssland eller Belarus.

Ytterligare information hittar du på Tullverkets hemsida samt på Litauens Tullmyndighets hemsida.

Uppdaterat augusti 27 2023 Publicerat juni 27 2023