English en

Styrelse och fullmäktige

I Stockholms Handelskammares styrelse sitter representanter från näringslivet. På så sätt håller vi nära kontakt med företagen och får förståelse för deras utmaningar. Styrelsemedlemmarna utses av fullmäktige. Här kan du läsa mer om hur styrelsearbetet fungerar.

Så fungerar styrelsearbetet

Stockholms Handelskammares styrelse 2023/2024

Staffan Salén

Ordförande
Salénia AB

Johan Andersson

Vice ordförande och kassaförvaltare
Mellby Gård AB

Cecilia Sjöstedt

Vice ordförande
Getinge AB

Lars Wedenborn

Vice ordförande
FAM AB

Jan Dernestam

Mannheimer Swartling
Advokatbyrå AB

Haval van Drumpt

Tre Sverige

Charlotte Erkhammar

Charlotte Erkhammar

Kreab Worldwide

Michael Green

Svenska Handelsbanken AB

Lisa Gunnarsson

LinkedIn

Louise Lindh

Fastighets AB LE Lundberg

Lena Söderström

Lena Söderström

Biomedical Bonding AB

Negin Tagavi

Fryshusets Kunskaps Centrum AB

Stockholms Handelskammares fullmäktige

Fullmäktige är Stockholms Handelskammares beslutande organ och består av våra medlemmar. Som invald kan man vara med och påverka verksamheten genom att engagera sig, nätverka och utbyta kunskap och idéer med andra företrädare för näringslivet.

Se alla fullmäktige

Stockholms Handelskammares honorärfullmäktige

Den som under mångårig verksamhet i fullmäktige visat särskilt intresse för handelskammaren och aktivt främjat dess syfte, kan väljas till honorärfullmäktige.

Stockholms Handelskammares revisor

KPMG AB