Mitt under pandemin tillsattes Omstartskommissionen, en grupp bestående av landets ledande experter inom sina respektive fält, ledda av ekonomen Klas Eklund. Uppdraget var att fristående analysera svåra utmaningar och lämna konkreta förslag till reformer inom tio viktiga politikområden.  

Här hittar du alla relaterade seminarier och nyheter som publicerats.

I augusti 2020 presenterade Omstartskommissionen sin slutrapport ”Idéer för ett starkare Sverige”, fullspäckad med konkreta förslag på strukturella reformer för en omstart av svensk ekonomi och samhälle. Samtliga delkapitel finns att ladda ner längre ner på sidan.

Omstartskommissionens reformagenda ”Idéer för ett starkare Sverige” består av följande delkapitel:

1. Omstart för ett starkare Sverige – sammanfattning

Författare: Klas Eklund, seniorekonom på Mannheimer Swartling Advokatbyrå tillika ordförande och redaktör för Omstartskommissionen.

2. Finanspolitik för ett starkare Sverige

Författare: Lars Calmfors, professor emeritus vid Stockholms universitet och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning.

3. Grön omställning för ett starkare Sverige

Författare: Maria Wetterstrand, vd på Miltton Europe, f.d. språkrör för Miljöpartiet.

4. Digitalisering för ett starkare Sverige

Författare: Amy Loutfi, professor vid Örebro universitet.

5. En arbetsmarknad för ett starkare Sverige

Författare: Oskar Nordström Skans, professor vid Uppsala universitet.

6. Utbildning för ett starkare Sverige

Författare: Susanne Ackum, fil. dr., f.d. statssekreterare vid Finansdepartementet.

7. En bostadsmarknad för ett starkare Sverige

Författare: Tor Borg, analytiker på Boverket.

8. Infrastruktur för ett starkare Sverige

Författare: Lars Hultkrantz, professor emeritus vid Örebro universitet.

9. Ett entreprenöriellt näringsliv för ett starkare Sverige

Författare: Pontus Braunerhjelm, forskningsledare vid Entreprenörskapsforum, professor vid KTH och Blekinge Tekniska Högskola.

10. Ett skattesystem för ett starkare Sverige

Författare: Åsa Hansson, docent vid Lunds universitet.

11. Ett starkare Sverige i världen

Författare: Cecilia Malmström, fil. dr., gästprofessor vid Handelshögskolan i Göteborg, f.d. EU-kommissionär.

 

Daniella Waldfogel, vice vd och näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare
Daniella Waldfogel
Vice vd och näringspolitisk chef
08-555 100 14