English en

Omstartskommissionen

– en reformagenda för ett starkare Sverige efter pandemin

Mitt under pandemin tillsattes  Omstartskommissionen, en grupp bestående av landets ledande experter inom sina respektive fält, ledda av ekonomen  Klas Eklund. Uppdraget var att fristående analysera svåra utmaningar och lämna konkreta förslag till reformer inom tio viktiga politikområden.  

I augusti 2020 presenterade Omstartskommissionen sin slutrapport ”Idéer för ett starkare Sverige”, fullspäckad med konkreta förslag på strukturella reformer för en omstart av svensk ekonomi och samhälle. Samtliga delkapitel finns att ladda ned längre ned på sidan.

Omstartskommissionens reformagenda ”Idéer för ett starkare Sverige” består av följande delkapitel:

Läs hela slutrapporten

Omstart för ett starkare Sverige – sammanfattning

Författare: Klas Eklund, seniorekonom på Mannheimer Swartling Advokatbyrå tillika ordförande och redaktör för Omstartskommissionen.

Ladda ned

1. Finanspolitik för ett starkare Sverige

Författare: Lars Calmfors, professor emeritus vid Stockholms universitet och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning.

Ladda ned

2. Grön omställning för ett starkare Sverige

Författare:  Maria Wetterstrand, vd  på Miltton Europe,  f.d.  språkrör för Miljöpartiet.

Ladda ned

3. Digitalisering för ett starkare Sverige

Författare: Amy  Loutfi, professor vid Örebro universitet.

Ladda ned

4. En arbetsmarknad för ett starkare Sverige

Författare: Oskar Nordström Skans, professor  vid  Uppsala universitet.

Ladda ned

5. Utbildning för ett starkare Sverige

Författare: Susanne  Ackum,  fil. dr., f.d.  statssekreterare  vid Finansdepartementet.

Ladda ned

6. En bostadsmarknad för ett starkare Sverige

Författare: Tor Borg, analytiker på Boverket.

Ladda ned

7. Infrastruktur för ett starkare Sverige

Författare: Lars Hultkrantz, professor emeritus vid  Örebro universitet.

Ladda ned

8. Ett entreprenöriellt näringsliv för ett starkare Sverige

Författare: Pontus  Braunerhjelm, forskningsledare vid  Entreprenörskapsforum,  professor vid KTH och Blekinge Tekniska Högskola.

Ladda ned

9. Ett skattesystem för ett starkare Sverige

Författare: Åsa Hansson, docent vid Lunds universitet.

Ladda ned

10. Ett starkare Sverige i världen

Författare: Cecilia Malmström, fil. dr., gästprofessor vid Handelshögskolan i Göteborg,  f.d.  EU-kommissionär.

Ladda ned

Daniella Waldfogel

Daniella Waldfogel

Vice vd och näringspolitisk chef 08-555 100 14 daniella.waldfogel@stockholmshandelskammare.se E-mail