English en

Presentationer – Tulldagen 2023

Varmt tack till alla er som besökte Tulldagen 2023 i Stockholm. Här hittar du alla presentationer från dagen.

Ladda ned presentationerna

Få koll på handelsrisker och handelsefterlevnad

I en alltmer komplex värld med ökade krav på säkerhet och efterlevnad av regelverk så är det en nödvändighet och skyldighet att företag följer regelverken. Financial Times skriver att en allt striktare tillämpning av regelverkskrav hör till de största affärsriskerna 2023. Lär dig mer om de områden och regelverk som rör handelsefterlevnad och internationell handel såsom; Riskanalys, Klassificering, Ursprungsregler, Exportkontroll och sanktioner.

Medverkande: Peter Hellman, Västsvenska Handelskammaren, Carolina Dackö, Mannheimer Swartling

Ladda ned presentationen

Nya frihandelsavtal på gång, PEM-reglerna och kumulation

Just nu pågår flera intressanta förhandlingar om nya frihandelsavtal och några kan förväntas träda i kraft inom kort. På seminariet får du en uppdatering kring EU:s förhandlingar om nya avtal men även förklaringar kring en del begrepp som man stöter på i frihandelssammanhang och som kan upplevas som krångliga. Exempelvis hur fungerar egentligen kumulation av ursprung? Vad är PEM-reglerna och vad innebär egentligen de nya övergångsreglerna för PEM?

Medverkande: Christopher Wingård, Kommerskollegium

Ladda ned presentationen

CBAM – Klimattullar på import till EU

Nu införs CBAM ”Carbon Border Adjustment Mechanism” (även kallat Klimattullar) på import till EU. I praktiken innebär det att företag som importerar varor till EU ska betala lika mycket för varornas koldioxidutsläpp som om de hade varit producerade inom unionen. Detta kommer att ske stegvis, men från och med oktober 2023 införs redovisningskrav för företag som berörs. På seminariet ges praktisk kunskap kring hur CBAM ska fungera och hur företag påverkas.

Medverkande: Omar Khalil, Setterwalls Advokatbyrå

Ladda ned presentationen

Klimatpolitik ur ett transportperspektiv

Love Hansson arbetar på Transportföretagen som näringspolitisk expert med inriktning på EU-frågor och kommer ge en uppdaterad överblick av europeisk och svensk klimatpolitik med fokus på klimatpolitiska handlingsplanen och hur inriktningen kan komma att påverka transportbranschen.

Medverkande: Love Hansson, Transportindustriförbundet

Ladda ned presentationen

Digitoll – Digital tullhantering

Norska Tullverkets, Tolletatens, har under 2023 digitaliserat sina processer för att hantera ökade volymer och säkerställa harmonisering med EU:s regelverk. Samtidigt vill man erbjuda en så effektiv och sömlös gränspassage av varor som möjligt. Vad innebär Digitoll och vad måste du ha koll på som företag, nu och framöver? 

Medverkande: Karianne Loken, Norska Tollestaten

Ladda ned presentationen

Deklaration för tillfällig lagring – vad står näst på tur?

Nu kommer deklaration för tillfällig lagring att bli digital för vissa aktörer. Tullverket förklarar planerade förändringar och vem som kommer att beröras av ny uppgiftslämning. Du får också information om i vilka fall deklarationen för tillfällig lagring ska lämnas på andra sätt.

Medverkande: Representant från Tullverket

Ladda ned presentationen

Förenklad deklaration import – ett alternativ för dig?

Under 2024 kommer förenklad deklaration import att införas. Den nya förenklade deklarationen innehåller fler uppgifter än dagens, exempelvis krav på varukod på tioställig nivå. Tullverket presenterar den nya uppgiftslämningen för att du ska kunna avgöra om förenklad deklaration är ett alternativ för din verksamhet.

Medverkande: Representant från Tullverket

Ladda ned presentationen

Nyheter, erfarenheter och reflektioner – samtal kring AEO 

AEO står för ”Authorised Economic Operator” och är ett EU-gemensamt tillstånd. Syftet är att skapa en ökad säkerhet i världen samt en effektiv och enhetlig tullhantering i EU. Vilka nyheter är på gång och vilka erfarenheter har vi av AEO-konceptet?

Medverkande: Stefan Björkencrona, Tullverket, Ewa Ek, DHL och Tomas Isacson, ECUS AB

Ladda ned presentationen

Nytt exportsystem 2024

Den nya exportprocessen kommer att skilja sig från dagens procedur. Nya målgrupper kommer tillkomma beroende på vilken roll de har i utförselprocessen. De involverade aktörerna behöver därför förbereda sig på olika sätt. Hör Tullverket gå igenom den nya processen och uppgiftslämningen i olika deklarationer och anmälningar.

Medverkande: Representant från Tullverket

Ladda ned presentationen