English en

Här har vi inlägg från mynewsdesk

Press 20 november 2023

8 av 10 företagsledare anser att utvecklingen i Sverige går åt fel håll

Utvecklingen går åt fel håll inom 12 av 15 politiska områden. Det säger företagsledarna i Stockholms Handelskammares näringslivspanel, Status Sthlm. Mest pessimistiska är de för utvecklingen vad gäller social sammanhållning och kriminalitet. 79 procent av företagsledarna anser att utvecklingen i Sverige går åt fel håll. Det innebär en kraftig försämring på mindre än ett år.

Press 12 november 2023

Stockholms Handelskammare positiva till beskedet om OS och Paralympics 2030

Press 10 november 2023

Stockholmarna ser alltjämt dystert på sin framtid

Det finns ingen nära förestående ekonomisk ljusning i sikte om man ska tro stockholmarna och huvudstadens företag. Stockholms Handelskammares nya Stockholmsbarometer fortsätter att visa mycket pessimistiska framtidsutsikter för både hushåll och företag.

Press 6 november 2023

Över hälften av företagsledarna oroas över företagskapningar och 4 av 10 har redan utsatts för ett brott

Över hälften av företagen är oroliga över företagskapningar och deras effekter på bolaget. Sju av tio företagsledare är också oroliga över IT-brott som till exempel cyberattacker och dataintrång. Dessutom upplever nio av tio företagsledare att den allmänna brottsligheten accelererat. Siffrorna kommer från den senaste undersökningen Status Sthlm som Stockholms Handelskammare tagit fram.

Press 16 oktober 2023

9 av 10 företag är oroliga över att gängkriminaliteten kommer att försämra bilden av Sverige internationellt

Stockholms Handelskammare har mätt näringslivsklimatet i Stockholm- och Uppsalaregionen. I undersökningen uppger 9 av 10 företag att är oroliga över att gängkriminaliteten kommer att försämra bilden av Sverige internationellt. 8 av 10 företag att den pågående våldsutvecklingen påverkar attraktiviteten och därmed gör det svårare att locka till sig kompetens och investeringar.

Press 12 oktober 2023

Utan svenska SAS-ägare krävs storsatsning på svenskt flyg

Utan svenska ägarintressen i SAS riskerar Arlanda att förlora ytterligare i den nordiska flygkonkurrensen. Regeringen måste omgående sjösätta satsningar på Arlanda och svenskt flyg. Stockholms Handelskammare uppmanar nu regeringen att omedelbart sjösätta den färdplan man utlovat ska presenteras innan höstens slut.

Press 19 september 2023

Ny rapport från SCC Skiljedomsinstitut visar hur entreprenadbranschen kan spara pengar

En ny rapport granskar och jämför kostnader och handläggningstid i skiljeförfaranden i entreprenadtvister som har avgjorts i Sverige mellan 2017 och 2022. Rapporten visar att snittkostnaderna i skiljeförfarande enligt SCC:s regler är cirka 40% lägre vilket innebär att det finns stora möjligheter för byggbranschen att spara pengar.

Press 14 september 2023

Stockholms Handelskammare häpnar över Slussenbeskedet

Stockholms stad tänker påbörja arbetet med den nya gång- och cykelbron mellan Södermalm och Gamla Stan, trots att det innebär att SL stänger Slussens tunnelbanestation. Under en provpålning den 22- 25 september kommer vi att se konsekvenserna av ett avklippt tunnelbanenät. Stockholms handelskammare häpnar över beskedet som kommer få stora konsekvenser för resenärer och näringsliv.

Press 29 augusti 2023

Fortfarande dyster Stockholmsekonomi

Stockholms hushåll och näringsliv såg marginellt ljusare på ekonomin under det andra kvartalet 2023. Stockholmsbarometern ökade från 85,0 till 85,6. Normalvärdet är 100, så synen på huvudstadens ekonomi är alltså fortfarande mycket dystrare än normalt.

Press 7 juli 2023

Ingen Eurovision - nu måste Stockholm bli roligare

Människors idéer och kreativitet dör i tillståndsprocesser och onödig byråkrati. Släpp på regler runt mat, dryck och nöjesliv. Utnyttja vattnet med mer bad, båtar och kajliv. Mer lönsamt att hyra ut rum och lägenheter. Säkra och billiga resor till Arlanda. Skeppsbron kan bli ett vardagsrum som lever året runt. Det är några av förslagen som gör Stockholm till ett mer attraktivt resmål.

Press 16 juni 2023

Ny kartläggning: Stockholm kan enkelt och billigt få komplett cykelbanenät

Press 15 juni 2023

Stockholms attraktivitet hotas av brottslighet och otrygghet

9 av 10 av de tillfrågade företagen menar att bilden av Stockholm och Sverige kommer att försämras internationellt om den brottsutveckling vi nu ser fortsätter. 70 procent av de tillfrågade företagen menar att brottsutvecklingen redan har påverkat Stockholms attraktivitet och ger konsekvenser för besöksnäringen, investeringar, kompetensförsörjning.

Press 18 maj 2023

Ny Stockholmsbarometer: Hushållen fortsatt starkt pessimistiska

Stockholms konjunkturläge är fortsatt svagt under det första kvartalet 2023. Det visar Stockholms Handelskammares senaste Stockholmsbarometer vars analys baseras på hushållens och företagens samlade bedömning av nuläge och utsikter.

Press 17 maj 2023

Stockholms politik, näringsliv och kultur börjar förbereda schlagerfesten

Idag på morgonen, den 17 maj, samlade Stockholms Handelskammare företrädare för Stockholms politik och näringsliv för att diskutera hur vi bäst välkomnar Eurovision Song Contest om ett år.

Press 12 maj 2023

Eurovisionvinst ger 310 besöksmiljoner till Sverige

Loreen har vinstchans i morgon, men mer än äran står på spel. Om hon drar hem nästa års Eurovisionfinal till Sverige kommer 310 miljoner kronor att följa med i form av besöksintäkter.

Press 11 maj 2023

Staffan Salén nomineras till ny ordförande för Stockholms Handelskammare 

Press 25 april 2023

Pressinbjudan: Långsiktigt ägande bygger Sverige

Press 17 april 2023

Ny rapport: ”När brott blir ett acceptabelt handlingsalternativ” av Per-Olof Wikström för Stockholms Handelskammare

Press 13 april 2023

Pressinbjudan Hur når vi kriminalitetens rötter?

Den 17 april bjuder Stockholms Handelskammare in till samtal om brottsorsaker och brottsförebyggande insatser. Professor Per-Olof Wikström från University of Cambridge, presenterar en rapport som han skrivit för Stockholms Handelskammare: ”När brott blir ett acceptabelt handlingsalternativ – analys av brottslighetens orsaker och dess implikationer för inriktningen av det brottsförebyggande arbetet

Press 29 mars 2023

Pressinbjudan Försvann finansiären? – Så slår lågkonjunkturen mot tillväxtbolagen

Pressinbjudan: Måndagen den 3 april arrangerar Stockholms Handelskammare ett samtal om läget för finansiering för tillväxtföretag, tillsammans med entreprenörer och investerare.