English en

Pressmeddelanden

Press 15 april 2024
Stockholms Handelskammare saknar viktiga satsningar i regeringens budget

Stockholms Handelskammare efterlyser fler satsningar i regeringens vårbudget. Handelskammaren menar att budgeten saknar nödvändiga reformer för att stödja byggbranschen, som i åtskilliga månader kämpat för att övervintra inflationen i tuffa ekonomiska förhållanden.