English en

Pressmeddelanden

Press 20 november 2023
8 av 10 företagsledare anser att utvecklingen i Sverige går åt fel håll

Utvecklingen går åt fel håll inom 12 av 15 politiska områden. Det säger företagsledarna i Stockholms Handelskammares näringslivspanel, Status Sthlm. Mest pessimistiska är de för utvecklingen vad gäller social sammanhållning och kriminalitet. 79 procent av företagsledarna anser att utvecklingen i Sverige går åt fel håll. Det innebär en kraftig försämring på mindre än ett år.

Press 10 november 2023
Stockholmarna ser alltjämt dystert på sin framtid

Det finns ingen nära förestående ekonomisk ljusning i sikte om man ska tro stockholmarna och huvudstadens företag. Stockholms Handelskammares nya Stockholmsbarometer fortsätter att visa mycket pessimistiska framtidsutsikter för både hushåll och företag.

Press 6 november 2023
Över hälften av företagsledarna oroas över företagskapningar och 4 av 10 har redan utsatts för ett brott

Över hälften av företagen är oroliga över företagskapningar och deras effekter på bolaget. Sju av tio företagsledare är också oroliga över IT-brott som till exempel cyberattacker och dataintrång. Dessutom upplever nio av tio företagsledare att den allmänna brottsligheten accelererat. Siffrorna kommer från den senaste undersökningen Status Sthlm som Stockholms Handelskammare tagit fram.

Press 16 oktober 2023
9 av 10 företag är oroliga över att gängkriminaliteten kommer att försämra bilden av Sverige internationellt

Stockholms Handelskammare har mätt näringslivsklimatet i Stockholm- och Uppsalaregionen. I undersökningen uppger 9 av 10 företag att är oroliga över att gängkriminaliteten kommer att försämra bilden av Sverige internationellt. 8 av 10 företag att den pågående våldsutvecklingen påverkar attraktiviteten och därmed gör det svårare att locka till sig kompetens och investeringar.

Press 12 oktober 2023
Utan svenska SAS-ägare krävs storsatsning på svenskt flyg

Utan svenska ägarintressen i SAS riskerar Arlanda att förlora ytterligare i den nordiska flygkonkurrensen. Regeringen måste omgående sjösätta satsningar på Arlanda och svenskt flyg. Stockholms Handelskammare uppmanar nu regeringen att omedelbart sjösätta den färdplan man utlovat ska presenteras innan höstens slut.

Press 19 september 2023
Ny rapport från SCC Skiljedomsinstitut visar hur entreprenadbranschen kan spara pengar

En ny rapport granskar och jämför kostnader och handläggningstid i skiljeförfaranden i entreprenadtvister som har avgjorts i Sverige mellan 2017 och 2022. Rapporten visar att snittkostnaderna i skiljeförfarande enligt SCC:s regler är cirka 40% lägre vilket innebär att det finns stora möjligheter för byggbranschen att spara pengar.