English en

Rapporter

En stor del av vårt arbete på handelskammaren mynnar ut i rapporter där vi sammanfattar våra analyser och kommenterar i aktuella frågor. Här hittar du både nya och äldre rapporter från alla våra ämnesområden.

Se alla våra rapporter här.

Rapport: "Stockholm – Capital of Finance"
Rapport 23 november 2023

Rapport: ”Stockholm – Capital of Finance”

Ett blomstrande finanscentrum?

Hur kan vi få Stockholm att mäta sig med några av världens mest starka och dynamiska finanscentrum, och vad behöver vi göra för att nå dit? En rapport om förutsättningarna och potentialen för huvudstadens finanssektor.

Rapport 10 november 2023

Stockholmsbarometern Q3 2023


Stockholmsbarometern minskade med drygt två enheter under det tredje kvartalet 2023: från 85,8 till 83,4. Under 2023 har förändringarna mellan kvartalen varit marginella och konjunkturindikatorn är nu tillbaka på en nivå som liknar andra halvåret 2022. Stämningsläget i Stockholmsekonomin förblir fortsatt mycket dystrare än normalt. 

Rapport 4 oktober 2023

Rapport: ”Life science: Stockholm-Uppsala är världsledande – men var är pengarna?”

Huvudstadsregionens life science-kluster är vetenskapligt världsledande men kommersiellt underutvecklat. Vad är det för utmaningar som sektorn står inför? Hur ska vi komma tillrätta med dessa och se till att life science-sektorn i huvudstadsregionen når sin fulla potential?

Rapport 5 september 2023

Stockholmsbarometern Q2 2023

Stockholmsbarometern ökade något under det andra kvartalet 2023, från 85,0 till 85,6. Ökningen är, likt förra kvartalet, fortsatt marginell och stämningsläget i Stockholms-ekonomin är fortsatt mycket dystrare än normalt.​

Rapport 4 juli 2023

Rapport: ”Vägen till en cykelstad”

Vad krävs för att Stockholm ska bli en cykelstad? Den frågan ställer sig Stockholms Handelskammare i den nya rapporten ”The Road to Becoming a Cycling City”.

Rapport: Välfärden och näringslivet
Rapport 20 juni 2023

Rapport: ”Välfärden och näringslivet”

Rapporten ”Välfärden och näringslivet” beskriver välfärdssektorns omfattning, utförande, utmaningar och betydelse, baserat på den stora mängd utredningar som gjorts av välfärden de senaste åren, kompletterat med aktuella faktauppgifter.

Stockholmsbarometern Q1 2023
Rapport 18 maj 2023

Stockholmsbarometern Q1 2023

Trots att Stockholmsbarometern ökade med knappt 2 enheter under det första kvartalet 2023 är läget fortsatt mycket sämre än normalt.

Rapport 17 maj 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Stockholms Handelskammare är den ledande mötesplatsen för samhällsbyggare i Stockholm-Uppsala. Till oss kommer företagare, politiker och andra beslutsfattare i huvudstadsregionen för att skaffa ny kunskap eller knyta affärskontakter.

Rapport: När brott blir ett acceptabelt handlingsalternativ
Rapport 12 april 2023

Rapport: ”När brott blir ett acceptabelt handlingsalternativ”

Rapporten ”När brott blir ett acceptabelt handlingsalternativ” är en analys av brottslighetens orsaker och dess implikationer för inriktningen av det brottsförebyggande arbetet. Den är skriven av professor emeritus Per-Olof Wikström från University of Cambridge på uppdrag av Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammares rapport "Making Stockholm Closer"
Rapport 6 mars 2023

Ny rapport: ”Making Stockholm Closer”

Hur designar vi en ännu bättre stad för dagens och morgondagens stockholmare? Den frågan ställer Stockholms Handelskammare i den nya rapporten ”Making Stockholm Closer”.

Stockholmsbarometern Q4 2022
Rapport 17 februari 2023

Stockholmsbarometern Q4 2022

Stämningsläget i Stockholm är mycket svagare än normalt. Stockholmsbarometern fortsatte att minska under det fjärde kvartalet 2022, med cirka en enhet till ett värde på 80,7.

Rapport 15 februari 2023

Rapport: ”Future of work”

Tjänstemän och arbetsgivare är eniga om att flexibiliteten i arbetslivet är här för att stanna. Samtidigt går åsikterna isär om hur mycket arbetstid som ska spenderas på kontoret. Det visar Stockholms Handelskammares rapport ”Future of work”.

Stockholmsbarometern Q3 2022
Rapport 16 november 2022

Stockholmsbarometern Q3 2022

Stämningsläget i Stockholmsekonomin är nu i nivå med hur det såg ut under den globala finanskrisen 2009. Stockholmsbarometern sjönk med 13 enheter till ett värde på 79 under det tredje kvartalet 2022. Stockholmsbarometern har nu backat fem kvartal i rad och stämningsläget är betydligt svagare än normalt.

Ny rapport om hyresmarknaden från Stockholms Handelskammare 2022
Rapport 26 oktober 2022

Rapport: ”Den låsta dörren till hyresmarknaden”

Hyresmarknaden i Sverige behöver förbättras. Andrahandshyran i Stockholms län är dubbelt så hög som förstahandshyran och i Stockholms stad är den hela 149 procent högre än förstahandshyran. Det visar den nya rapporten ”Den låsta dörren till hyresmarknaden” där Stockholms Handelskammare har analyserat data från uthyrningstjänsten Qasa. I rapporten föreslås fyra reformer för att få en välfungerande hyresmarknad med större rörlighet.

Stockholmsbarometern för kvartal två 2022 visar att Stockholmarna har en dyster syn på ekonomin
Rapport 17 augusti 2022

Stockholmsbarometern Q2 2022

Under det andra kvartalet under 2022 sjönk Stockholmsbarometern med 11,3 enheter till ett värde på 91,9. Hushållen i Stockholms län har inte sett så pessimistiskt på sin ekonomi sedan Stockholms Handelskammare började mäta det ekonomiska läget för två decennier sedan.