English en

Rapporter

En stor del av vårt arbete på handelskammaren mynnar ut i rapporter där vi sammanfattar våra analyser och kommenterar i aktuella frågor. Här hittar du både nya och äldre rapporter från alla våra ämnesområden.

Se alla våra rapporter här.

Rapport 13 juni 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Stockholms Handelskammares verksamhetsberättelse 2023.

Rapport 11 juni 2024

Rapport: Ofantligt offentligt investeringsbehov

Stockholms Handelskammares rapport "Ofantligt offentligt investeringsbehov" belyser de enorma utmaningar Sverige står inför, från ökande gängvåld och försämrad säkerhet efter Rysslands invasion av Ukraina till klimatomställningens krav på ren energi. Den befintliga finansieringsmodellen för infrastruktur, energi och grön omställning räcker inte till, vilket kräver en översyn av det finanspolitiska ramverket och en öppning för privat kapital.

Rapport 17 maj 2024

Rapport: Slösade ytor och vaskade platser

En attraktiv stadsmiljö har blivit allt viktigare för att locka kompetens, företagsetableringar, investeringar och besökare till städer. Hur kan Stockholm växla upp ytterligare och hänga med i den här utvecklingen?

Rapport 14 maj 2024

Rapport: Den nya Natoekonomin – så påverkas det svenska näringslivet och samhället

Att Sverige har blivit medlem i Nato efter över 200 år av alliansfrihet har väl inte undgått någon. Att det är en stor förändring för Sverige känner också alla till. Men hur kommer Natomedlemskapet att konkret påverka Sverige och i synnerhet det svenska näringslivet?

Rapport 3 maj 2024

Stockholmsbarometern Q1 2024

Stockholmsbarometern fortsatte att förbättras under det första kvartalet2024. Barometern steg med 6,2 enheter till ett värde på 95,4 vilket betyder att stämningsläget i Stockholmsekonomin fortsatt är sämre än normalt men trenden är tydligt uppåtgående

Rapport 13 mars 2024

Stockholmsbarometern Q4 2023

Stockholmsbarometern ökade under det fjärde kvartalet 2023, från 83,8 till 88,8. Senast indikatorn ökade så mycket under ett kvartal var under andra kvartalet 2021.

Rapport 20 februari 2024

Rapport: Notan för byggkrisen

I Stockholms Handelskammares rapport "Notan för byggkrisen", framtagen i samarbete med WSP, analyseras de breda regionalekonomiska effekterna av kraftigt minskande bostadsinvesteringar i huvudstadsregionen.

Rapport: "Kriminella entreprenörer – en studie av den organiserade brottslighetens kopplingar till näringslivet"
Rapport 15 januari 2024

Rapport: ”Kriminella entreprenörer – en studie av den organiserade brottslighetens kopplingar till näringslivet”

Att kriminella aktörer utnyttjar både näringslivet och offentliga aktörer för att finansiera sina verksamheter har vuxit till ett stort och kostsamt problem i Sverige. Hur ser situationen ut, hur påverkas näringsliv och offentliga verksamheter – och vad kan vi göra för att vända utvecklingen? Läs rapporten om de kriminella aktörerna.

Rapport 13 december 2023

Rapport: ”The Changing Urban Pulse”

Stockholms Handelskammares rapport om retail – en djupdykning i sambandet mellan detaljhandeln och beteendemönster i Stockholm.

Rapport 4 december 2023

Rapport: ”Är vi redo? – näringslivets nyckelroll i totalförsvaret”


De senaste årens ökade säkerhetshot har gjort att totalförsvaret – det vill säga Sveriges samlade militära och civila försvar – har stigit på dagordningen. Samtidigt som kraven ökar på näringslivets ansvar i den svenska försörjningsberedskapen saknas samordning mellan det offentliga och det privata.

Läs rapporten om vad som krävs av den privata sektorn, och hur samarbetet mellan privat och offentlig sektor kan utvecklas för att säkerställa Sveriges beredskap.

Rapport: "Stockholm – Capital of Finance"
Rapport 23 november 2023

Rapport: ”Stockholm – Capital of Finance”

Ett blomstrande finanscentrum?

Hur kan vi få Stockholm att mäta sig med några av världens mest starka och dynamiska finanscentrum, och vad behöver vi göra för att nå dit? En rapport om förutsättningarna och potentialen för huvudstadens finanssektor.

Rapport 10 november 2023

Stockholmsbarometern Q3 2023


Stockholmsbarometern minskade med drygt två enheter under det tredje kvartalet 2023: från 85,8 till 83,4. Under 2023 har förändringarna mellan kvartalen varit marginella och konjunkturindikatorn är nu tillbaka på en nivå som liknar andra halvåret 2022. Stämningsläget i Stockholmsekonomin förblir fortsatt mycket dystrare än normalt. 

Rapport 4 oktober 2023

Rapport: ”Life science: Stockholm-Uppsala är världsledande – men var är pengarna?”

Huvudstadsregionens life science-kluster är vetenskapligt världsledande men kommersiellt underutvecklat. Vad är det för utmaningar som sektorn står inför? Hur ska vi komma tillrätta med dessa och se till att life science-sektorn i huvudstadsregionen når sin fulla potential?

Rapport 5 september 2023

Stockholmsbarometern Q2 2023

Stockholmsbarometern ökade något under det andra kvartalet 2023, från 85,0 till 85,6. Ökningen är, likt förra kvartalet, fortsatt marginell och stämningsläget i Stockholms-ekonomin är fortsatt mycket dystrare än normalt.​

Rapport 4 juli 2023

Rapport: ”Vägen till en cykelstad”

Vad krävs för att Stockholm ska bli en cykelstad? Den frågan ställer sig Stockholms Handelskammare i den nya rapporten ”The Road to Becoming a Cycling City”.