English en

Rapporter

En stor del av vårt arbete på handelskammaren mynnar ut i rapporter där vi sammanfattar våra analyser och kommenterar i aktuella frågor. Här hittar du både nya och äldre rapporter från alla våra ämnesområden.

Se alla våra rapporter här.

Rapport 11 juni 2024

Rapport: Ofantligt offentligt investeringsbehov

Stockholms Handelskammares rapport "Ofantligt offentligt investeringsbehov" belyser de enorma utmaningar Sverige står inför, från ökande gängvåld och försämrad säkerhet efter Rysslands invasion av Ukraina till klimatomställningens krav på ren energi. Den befintliga finansieringsmodellen för infrastruktur, energi och grön omställning räcker inte till, vilket kräver en översyn av det finanspolitiska ramverket och en öppning för privat kapital.

Rapport 20 februari 2024

Rapport: Notan för byggkrisen

I Stockholms Handelskammares rapport "Notan för byggkrisen", framtagen i samarbete med WSP, analyseras de breda regionalekonomiska effekterna av kraftigt minskande bostadsinvesteringar i huvudstadsregionen.

Rapport: "Stockholm – Capital of Finance"
Rapport 23 november 2023

Rapport: ”Stockholm – Capital of Finance”

Ett blomstrande finanscentrum?

Hur kan vi få Stockholm att mäta sig med några av världens mest starka och dynamiska finanscentrum, och vad behöver vi göra för att nå dit? En rapport om förutsättningarna och potentialen för huvudstadens finanssektor.

Stockholmsbarometern Q4 2022
Rapport 17 februari 2023

Stockholmsbarometern Q4 2022

Stämningsläget i Stockholm är mycket svagare än normalt. Stockholmsbarometern fortsatte att minska under det fjärde kvartalet 2022, med cirka en enhet till ett värde på 80,7.

Stockholmsbarometern Q3 2022
Rapport 16 november 2022

Stockholmsbarometern Q3 2022

Stämningsläget i Stockholmsekonomin är nu i nivå med hur det såg ut under den globala finanskrisen 2009. Stockholmsbarometern sjönk med 13 enheter till ett värde på 79 under det tredje kvartalet 2022. Stockholmsbarometern har nu backat fem kvartal i rad och stämningsläget är betydligt svagare än normalt.

Stockholmsbarometern för kvartal två 2022 visar att Stockholmarna har en dyster syn på ekonomin
Rapport 17 augusti 2022

Stockholmsbarometern Q2 2022

Under det andra kvartalet under 2022 sjönk Stockholmsbarometern med 11,3 enheter till ett värde på 91,9. Hushållen i Stockholms län har inte sett så pessimistiskt på sin ekonomi sedan Stockholms Handelskammare började mäta det ekonomiska läget för två decennier sedan.

Ny analys från Stockholms Handelskammare visar hur mycket hushållens kostnader väntas öka under 2023.
Rapport 20 juni 2022

Regionala länsvisa beräkningar på hushållens ekonomi av stigande ränte- och levnadskostnader

Svenska hushålls totala kostnader har ökat mycket under det senaste året till följd av högre ränta, ökade el- och bensinpriser samt större livsmedelsutgifter. Kostnaderna väntas öka ännu mer 2023. Det visar en ny regional analys av Stockholms Handelskammare som visar hur kostnaderna slår mot typhushåll i olika län i Sverige.

Stockholmsbarometern Q1 2022
Rapport 18 maj 2022

Stockholmsbarometern Q1 2022

Stockholmsekonomin är stark. Stockholmsbarometern sjönk med 3 enheter under det första kvartalet 2022 till ett värde på 103,5, där 100 anger ett historiskt normalläge.

Stockholms Handelskammares rapport Stärkta pensioner för ett starkare Sverige
Rapport 11 maj 2022

Rapport: ”Stärkta pensioner för ett starkare Sverige”

Det svenska pensionssystemet har utmaningar. Mer än varannan svensk i yrkesför ålder uppger att de skulle ha svårt att klara sig på nuvarande pensionsnivåer. Hur skulle pensionerna påverkas om nya pengar kanaliseras till pensionssystemet, i stället för att som nu gå till den allmänna löneavgiften? Det har konsultföretaget WSP, på uppdrag av Stockholms Handelskammare, undersökt i rapporten ”Stärkta pensioner för ett starkare Sverige”.

I en rapport kartlägger Stockholms Handelskammare vilken stad i Europa som är den bästa.
Rapport 21 april 2022

Rapport: ”Europas bästa huvudstad?”

Vilken är den bästa europeiska huvudstaden? I den nya rapporten ”Europas bästa huvudstad?” har Stockholms Handelskammare undersökt konkurrenskraften mellan 27 europeiska huvudstäder samt vad som krävs för att Sveriges huvudstad ska toppa listan.

Rapport 15 april 2022

Rapport: ”Stockholm och Sverige – hand i hand”

I rapporten ”Stockholm och Sverige – hand i hand” har Stockholms Handelskammare analyserat i vilken mån som Stockholms ekonomi och arbetsmarknad bidrar till sysselsättning i andra län, men också i vilken utsträckning som andra län genererar jobb i Stockholms län. Rapporten visar att Stockholms ekonomi och arbetsmarknad har en multiplikator på 0,2 gentemot övriga Sverige. Det innebär att om antalet sysselsatta i Stockholm skulle öka med 100 skapas 20 nya jobb utanför länet.

Prognoser över den ekonomiska utvecklingen 2022–2024 i Sverige, Stockholm och övriga riksområden
Rapport 9 april 2022

Rapport: ”Stockholmsekonomin spänner bågen”

I rapporten ”Stockholmsekonomin spänner bågen” har Stockholms Handelskammare undersökt de ekonomiska utsikterna för Stockholms län, övriga riksområden och Sverige. Stockholms län väntas ha den största ekonomiska tillväxten under 2022. Huvudstadsregionen förväntas även framöver vara Sveriges jobb- och tillväxtmotor. Resultaten i rapporten är baserade på prognoser från Oxford Economics.

Stockholmsbarometern Q4 2021 visar konjunkturläget i stockholmsekonomin.
Rapport 17 februari 2022

Stockholmsbarometern Q4 2021

Stockholmsbarometern för det fjärde kvartalet 2021 visar att konjunkturläget i stockholmsekonomin fortsatt är tydligt positivt.

Stockholms Handelskammare - Stockholmsbarometern Q3 2021
Rapport 11 november 2021

Stockholmsbarometern Q3 2021

Huvudstadsekonomin går fortsatt starkt. Stockholmsbarometern ligger kvar på en mycket hög nivå för kvartal tre 2021.

Disting 2022 framflyttat
Rapport 19 oktober 2021

Stockholm jagar tillväxttoppen i Europa

Stockholms län väntas ha högst tillväxt av Sveriges åtta riksområden och huvudstaden jagar toppen när de 30 största europeiska städerna jämförs. Det visar en helt ny rapport från Stockholms Handelskammare, baserad på prognoser från Oxford Economics.