English en

Rapporter

En stor del av vårt arbete på handelskammaren mynnar ut i rapporter där vi sammanfattar våra analyser och kommenterar i aktuella frågor. Här hittar du både nya och äldre rapporter från alla våra ämnesområden.

Se alla våra rapporter här.

Stockholms Handelskammares rapport Stärkta pensioner för ett starkare Sverige
Rapport 11 maj 2022

Rapport: ”Stärkta pensioner för ett starkare Sverige”

Det svenska pensionssystemet har utmaningar. Mer än varannan svensk i yrkesför ålder uppger att de skulle ha svårt att klara sig på nuvarande pensionsnivåer. Hur skulle pensionerna påverkas om nya pengar kanaliseras till pensionssystemet, i stället för att som nu gå till den allmänna löneavgiften? Det har konsultföretaget WSP, på uppdrag av Stockholms Handelskammare, undersökt i rapporten ”Stärkta pensioner för ett starkare Sverige”.

VB2020
Rapport 21 juni 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Stockholms Handelskammare är den ledande mötesplatsen för samhällsbyggare i Stockholm-Uppsala. Till oss kommer företagare, politiker och andra beslutsfattare i huvudstadsregionen för att skaffa ny kunskap eller knyta affärskontakter.

Rapport 17 augusti 2020

Omstartskommissionen – Idéer för ett starkare Sverige

Omstartskommissionen består av landets ledande experter inom sina respektive fält. Uppdraget är att analysera svåra utmaningar och lämna konkreta förslag till reformer inom tio viktiga områden. I den här boken presenteras kommissionens idéer för ett starkare Sverige.

Rapportframsida på tecknad exteriör
Rapport 26 maj 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Stockholms Handelskammare är
den ledande mötesplatsen för samhällsbyggare i Stockholm-Uppsala. Till oss kommer företagare, politiker och andra beslutsfattare i huvudstadsregionen för att skaffa ny kunskap eller knyta affärskontakter.

Rapportframsida på tecknad Stockholmsbild
Rapport 6 december 2019

Framtidsagenda – mot Europas bästa huvudstad

Under 2019 har vi tänkt mycket på framtiden. Vi tror att Stockholm-Uppsala kan bli Europas bästa huvudstadsregion till år 2035.

Rapportframsida på skugga
Rapport 19 februari 2019

Raka svar – så är det att bo i ett utsatt område

Nu brådskar det. Framgångsrika städer präglas av trygghet och säkerhet. Stockholms Handelskammare vill att huvudstadsregionen blir bäst i Europa.

Rapportframsida på människor
Rapport 25 maj 2018

Hårda fakta – så segregerat är Stockholm

En halv miljon människor i Sverige bor i områden som av polisen utpekats som utsatta. Av dessa bor över 250 000 människor i utsatta områden i Stockholms län. Den här rapporten handlar om dem.