Amorteringskraven: felaktiga grunder och negativa effekter

Lars E.O Svensson, professor i nationalekonomi och tidigare vice riksbankschef, fick i uppdrag av Stockholms Handelskammare att analysera amorteringskravet på bostadslån.
Rapportframsida på flerbostadshus

Hans slutsats är att amorteringskravet infördes på felaktiga grunder och påverkat framförallt unga och personer utan större eget kapital negativt.

Ladda ner rapporten

Amorteringskraven: felaktiga grunder och negativa effekter