Bilden av Stockholm

Stockholm är en stad som i hög grad består av personer som jag själv – inflyttade från resten av landet och i ökande utsträckning också från resten av världen.
Rapportframsida på människor i rulltrappa

Trots den stora andelen inflyttade i Stockholm finns ett mentalt glapp mellan huvudstaden och resten av landet.

Ladda ner rapporten

Bilden av Stockholm