Brottsplats Stockholm

Kriminalitet är en del av företagens vardag. Det handlar om hot, våld och rån.
Rapportframsida på krossad ruta och polisavspärrning

Framför allt är det i utanförskapsområden som problemen med brottslighet är så stora att många företag överväger att flytta eller lägga ned sin verksamhet.

Ladda ner rapporten

Brottsplats Stockholm