Elbrist kortsluter Sverige

Stockholmsregionen kommer inom en snar framtid att lida av en betydande elbrist Det kommer att orsaka mycket stora regionala – och i förlängningen nationella – kostnader i form av förlorade arbetstillfällen, bostäder som inte kan byggas, utebliven tillväxt och en bromsad grön omställning.
rapport elbrist

Ladda ner rapporten

-Så hindras jobben, bostäderna och den gröna omställningen av elbristen.
Läs hela rapporten här!