”En bättre plan för svensk infrastruktur”

Stockholms Handelskammare presenterar en ny, alternativ plan för Sveriges infrastruktur som ger påtagligt större nyttor än den nationella planen som Trafikverket har föreslagit.
I ”En bättre plan för svensk infrastruktur” föreslår Stockholms Handelskammare ett alternativ till Trafikverkets förslag för nationell plan för infrastruktur.

Totalt är det nästan 900 miljarder kronor som ska investeras över den kommande tolvårsperioden – men samhället går back på förslaget. Stockholms Handelskammares alternativa plan genererar 250 miljarder kronor i nyttor – drygt 24 000 kronor mer per svensk – för samma investeringskostnad. 

Ladda ner ”En bättre plan för svensk infrastruktur” (utskriftsversion)

Stockholms Handelskammares alternativa förslag till Trafikverkets förslag för nationell infrastrukturplan. 

Se Carl Bergkvists presentation av förslaget: