Förändrade vanor efter pandemin

Tjänstemän och arbetsgivare är eniga om att arbetslivet kommer att förändras efter pandemin – men kontoren är uppskattade och blir kvar. Det visar en helt ny rapport från Stockholms Handelskammare.
Rapportframsida med texten "Förändrade vanor efter pandemin"

– Det finns en uppenbar trend mot ökad flexibilitet. Arbetstagare efterfrågar det och arbetsgivare tycks möta upp. Arbetslivet kommer förändras och bli mer dynamiskt, men i flera avseenden finns det ett grundmurat behov av kontoren, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef för Stockholms Handelskammare.

Ladda ner rapporten

Förändrade vanor efter pandemin - så påverkas arbetsplatserna och staden.

Daniella Waldfogel, vice vd och näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare
Daniella Waldfogel
Vice vd och näringspolitisk chef
08-555 100 14