English en
Rapportframsida på höghus

Företagen pressas av bostadsbristen

Bristen på bostäder är akut för företagen.

Drygt hälften av företagen i vår undersökning anser att bostadsbristen försämrar möjligheterna att rekrytera kompetent personal.

Uppdaterat september 6, 2023 Publicerat 13 november 2015