English en
Rapportframsida på framtidsskiss

Framtidens stationssamhällen

Bostadsbristen är vår regions största tillväxthinder. Trots det är stora områden längs spåren mellan Stockholm och Uppsala obebyggda.

Här finns en bostadspotential som vi inte har råd att avstå från.

Uppdaterat september 5 2023 Publicerat maj 31 2016