English en
Rapportframsida på människor

Hårda fakta – så segregerat är Stockholm

En halv miljon människor i Sverige bor i områden som av polisen utpekats som utsatta. Av dessa bor över 250 000 människor i utsatta områden i Stockholms län. Den här rapporten handlar om dem.

Stockholms Handelskammares förslag:

  1. Skapa en skola som fungerar

Handelskammaren föreslår att staten tillsätter en kriskommission med fokus på grundskolorna i de utsatta områdena. Kommissionen bör studera vilka internationella erfarenheter som finns och ge förslag på olika lösningar.

I kommissionens uppdrag bör också ingå att analysera om statens och kommunens verktyg för att stänga skolor som under en längre tid inte klarat att ge likvärdig utbildning och hög behörighetsgrad till gymnasiet är tillräckligt effektiva.

  1. Skydda företagen

Handelskammaren föreslår ett antal satsningar för att bekämpa de kriminella strukturerna i de utsatta områdena. Polisen måste stärka sin närvaro. Kommunerna måste också anställa ordningsvakter. Handelskammaren föreslår därtill ett finansiellt stöd till företag som önskar kameraövervakning och tysta larm. Företagen behöver också hjälp med att övergå till kontantlös verksamhet och samarbeten och avtal med teknik- och säkerhetsbranschen behöver skapas.

  1. Fler kvinnor i arbete

Handelskammaren anser att satsningar behöver göras för att främja kvinnligt företagande och deltagande på arbetsmarknaden.

  1. Integrerade bostadsområden

Handelskammaren anser att det bör skapas förutsättningar för att locka tillbaka köpstarka och välutbildade till de utsatta områdena genom att blanda upp bostadsbestånden och bygga nytt i en högre prisklass.

Uppdaterat september 5 2023 Publicerat maj 25 2018