Kompetenskrisen hotar företagen

Kompetenskrisen måste lösas för företagens och jobbens skull. Stockholm har den största arbetskraftsbristen av samtliga regioner i Sverige. Närmare 40 procent av alla vakanser finns i Stockholm. Värst är kompetensbristen inom IT och andra kunskapsintensiva näringar, vilka utgör särskilt viktiga inslag i Stockholms näringsliv.
Rapportframsida på företag

Handelskammarens förslag för att tackla kompetenskrisen:

  • Rusta talangerna
  • Attrahera talangerna
  • Värna talangerna
  • Underlätta för talangerna

Ladda ner rapporten

Kompetenskrisen hotar företagen