English en
Rapportframsida på företag

Kompetenskrisen hotar företagen

Kompetenskrisen måste lösas för företagens och jobbens skull. Stockholm har den största arbetskraftsbristen av samtliga regioner i Sverige. Närmare 40 procent av alla vakanser finns i Stockholm. Värst är kompetensbristen inom IT och andra kunskapsintensiva näringar, vilka utgör särskilt viktiga inslag i Stockholms näringsliv.

Handelskammarens förslag för att tackla kompetenskrisen:

Uppdaterat september 5 2023 Publicerat februari 7 2019