Kriminaliteten förgiftar företagandet i förorten

Säkra gator och torg skapar förutsättningar för folkliv och näringsliv. Men när otrygghet och kriminalitet biter sig fast i ett område försämras förutsättningarna för företagande.
Rapportframsida stängd verksamhet

Butiker, restauranger och andra verksamheter tvingas stänga, vilket i sin tur gör att otryggheten ökar ytterligare och en negativ spiral är igång.

Ladda ner rapporten

Kriminaliteten förgiftar företagandet i förorten