English en
Rapportframsida stängd verksamhet

Kriminaliteten förgiftar företagandet i förorten

Säkra gator och torg skapar förutsättningar för folkliv och näringsliv. Men när otrygghet och kriminalitet biter sig fast i ett område försämras förutsättningarna för företagande.

Butiker, restauranger och andra verksamheter tvingas stänga, vilket i sin tur gör att otryggheten ökar ytterligare och en negativ spiral är igång.

Uppdaterat september 5 2023 Publicerat oktober 23 2017