English en
STHLM SuSu 2023 - fullsatt

Näringen som väcker puls

I en helt ny rapport har Stockholms Handelskammare tagit fram unika siffror för evenemangsnäringens totala bidrag till jobb och ekonomi i Sverige och i landets olika regioner.

Av analysen framgår bland annat att evenemangsnäringen sysselsätter totalt 123 000 människor över hela landet och bidrar med 84 miljarder kronor till ekonomin.

Uppdaterat juli 9 2024 Publicerat juli 2 2021