Nej till högkostnadståg

Tåg har byggt Sverige. Utan stambanorna och tunnelbanan hade vi aldrig varit där vi är i dag. Med det sagt är inte mer tåg lösningen på alla infrastrukturproblem. Det är dyrt att lägga räls vilket ställer krav på betydande passagerarunderlag för att det ska vara lönsamt. Efter en omfattande analys säger vi därför nej till höghastighetsbanorna. De riskerar tränga undan viktiga framtidsinvesteringar som på riktigt kan lyfta Sverige.
Rapportframsida på tågräls

Alternativa investeringar i infrastrukturprojekt från Stockholms Handelskammares rapport:

  • Utbyggnad av befintlig stambana.
  • Tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn.
  • Dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall.
  • Halvera restiden med tåg mellan Stockholm och Oslo.
  • Korta restiderna genom dubbelspår mellan Göteborg och Oslo.
  • Finansiera Norrbotniabanans sträcka mellan Skellefteå och Luleå.
  • Bygg Östlig förbindelse med spår.
  • 150  000 laddstolpar i hela landet subventioneras med 50 procent.

Ladda ner rapporten

Nej till högkostnadståg