Ny infrastruktur - gör rätt direkt

Kostnaderna för infrastrukturåtgärder har under de senaste åren ökat nästan tre gånger mer än inflationen. Det innebär att samhället får allt mindre för de pengar som investeras i infrastruktur.

förbifartSthlm
förbifartSthlm

För att komma till rätta med problemen krävs en rad åtgärder. Vi föreslår att nya metoder
för utvärdering av projekt måste tas fram, så att man kan lära sig av gamla misstag.

Ladda ner rapporten

Ny infrastruktur - gör rätt direkt

Carl Bergkvist
Carl Bergkvist
Näringspolitisk expert
08-555 100 40