English en
förbifartSthlm

Ny infrastruktur – gör rätt direkt

Kostnaderna för infrastrukturåtgärder har under de senaste åren ökat nästan tre gånger mer än inflationen. Det innebär att samhället får allt mindre för de pengar som investeras i infrastruktur.

För att komma till rätta med problemen krävs en rad åtgärder. Vi föreslår att nya metoder
för utvärdering av projekt måste tas fram, så att man kan lära sig av gamla misstag.

Uppdaterat september 6 2023 Publicerat april 26 2021