Ny rapport: "Making Stockholm Closer"

Hur designar vi en ännu bättre stad för dagens och morgondagens stockholmare? Den frågan ställer Stockholms Handelskammare i den nya rapporten ”Making Stockholm Closer”.
Stockholms Handelskammares rapport "Making Stockholm Closer"

Att skapa bättre städer – platser som kan ge alla invånare god livskvalitet – är viktigt eftersom det i sin tur kan skapa mer hållbara, rättvisa och ekonomiskt välmående samhällen. Med andra ord, hur städerna utformas spelar roll, både för invånare och näringslivet. Dessutom kan utformandet av städer ha en stark inverkan på hur innovationsklimat, konkurrenskraft och framtida tillväxt.   

Genom att göra städerna levande, mer hälsosamma, kreativa och attraktiva går det att lägga grunden till en motståndskraftig framtid, där både människor och företag trivs och kan utvecklas.   

I stadsutvecklingsidealet ”15-minutersstaden” ligger fokus på tillgänglighet i det hyperlokala samhället – med målet att det mesta ska gå att nå inom en kvarts promenad eller cykeltur från det egna hemmet. Konceptet har fått fäste i flera städer de senaste åren. Här har politiker, stadsplanerare och arkitekter utforskat olika möjligheter att utveckla den mer lokala eller ”nära” staden.  

I den här rapporten tittar Stockholms Handelskammare närmare på hur Stockholm står sig som 15-minutersstad. 

Ladda ned rapporten – läsversion (English)

What is a 15-minute city? This report covers all the pros and cons within the urban planning concept, while answering the question: How much of Stockholm is a 15-minute city – where people have access to all their daily needs within a short walk or bike ride from their homes?

Ladda ned rapporten – utskriftsversion (English)

Stockholms Handelskammares nätverk Urban Development

Ansök till nätverket Urban Development

Vårt affärsnätverk Urban Development samlar visionära och kreativa ledare inom stadsutveckling. Ny nätverksstart i september 2023 – ansökan öppen.

Emily Nagler, näringspolitisk analytiker på Stockholms Handelskammare
Emily Nagler
Näringspolitisk analytiker