Omstartskommissionen - Idéer för ett starkare Sverige

Omstartskommissionen består av landets ledande experter inom sina respektive fält. Uppdraget är att analysera svåra utmaningar och lämna konkreta förslag till reformer inom tio viktiga områden. I den här boken presenteras kommissionens idéer för ett starkare Sverige.
Omslag Omstartskommissionen

Ladda ner rapporten

Omstarskommissionen- Idéer för ett starkare Sverige