Raka svar – så är det att bo i ett utsatt område

Nu brådskar det. Framgångsrika städer präglas av trygghet och säkerhet. Stockholms Handelskammare vill att huvudstadsregionen blir bäst i Europa.
Rapportframsida på skugga

För att lyckas måste situationen i de av polisen utpekade utsatta områdena tas på största allvar och påtagligt förbättras.

Ladda ner rapporten

Raka svar – så är det att bo i ett utsatt område