Rapport: ”Bostadsmarknaden lägger krokben för företagens rekryteringar”

I rapporten ”Bostadsmarknaden lägger krokben för företagens rekryteringar” har Stockholms Handelskammare tillsammans med Novus genomfört en studie riktad mot HR-chefer om bostadsmarknaden och kompetensförsörjningen i Stockholmsregionen. Studien visar att tre av fyra HR-chefer anser att bostadssituationen i Stockholm gör det svårt för företagen att rekrytera rätt kompetens och att kandidater väljer att söka sig till andra städer.
Ny rapport visar att bostadsmarknaden lägger krokben för företagens rekryteringar

Ladda ned rapporten (läsversion)

”Bostadsmarknaden lägger krokben för företagens rekryteringar”.

Ladda ned rapporten (utskriftsversion)

”Bostadsmarknaden lägger krokben för företagens rekryteringar”.

Stockholms Handelskammare har tillsammans med undersökningsföretaget Novus genomfört en studie om bostadsmarknad och kompetensförsörjning i Stockholmsregionen. Under hösten 2021 – vintern 2022 genomfördes först intervjuer med HR-chefer på Stockholms största företag.

Därefter sammanställdes och tolkades resultaten samt relaterades till övrig kunskap inom området – vilket resulterat i rapporten ”Bostadsmarknaden lägger krokben för företagens rekryteringar”.

Undersökningen visar att de största problemen som följer med Stockholms dysfunktionella bostadsmarknad är att företag misslyckas med att rekrytera rätt person till rätt plats – kandidater väljer andra städer och erbjudanden på grund av hur bostadssituationen ser ut i Stockholm.

Dessutom hoppar kandidater av rekryteringsprocesser och HR-chefer beskriver att de till och med har ställt krav på de tilltänkta att de måste ha en acceptabel bostadssituation innan de blir aktuella för en anställning.

Daniella Waldfogel, vice vd och näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare
Daniella Waldfogel
Vice vd och näringspolitisk chef
08-555 100 14