English en
Rapport från Stockholms Handelskammare om cyberbrott mot företag i Sverige.

Rapport: ”Cyberbrott mot svenska företag”

Sverige är ett land med en hög nivå på digitalisering men en klart lägre nivå på cybersäkerhet. Svenska företag är fortfarande alldeles för enkla offer. Under 2021 uppgick den totala skadekostnaden orsakade av cyberangrepp mot svenska företag till cirka 30 miljarder kronor. Det visar Stockholms Handelskammares nya rapport ”Cyberbrott mot svenska företag – hur bygger vi en säkrare framtid”.

Om rapporten ”Cyberbrott mot svenska företag”

 • Som underlag till rapporten har flertalet rundabordssamtal och intervjuer genomförts med experter och ansvariga inom cybersäkerhet.
   
 • Syftet har varit att försöka fånga upp vilka utmaningar, hinder och möjligheter som näringslivet identifierat relaterat till cybersäkerhet.
   
 • Dessa samtal har genomförts mellan oktober 2021 och mars 2022.
   
 • För att bekämpa det nya cyberhotet behövs det bland annat en ökad samverkan mellan myndigheter och näringsliv.
   
 • Myndigheterna måste bli bättre på att bistå näringslivet med att sprida information och kunskap, medan företagen måste bli bättre på att rapportera in incidenter.
   
 • Dessutom bör Sverige uppmuntra framväxten av cybersäkerhet som en tillväxtsektor och satsa på att skapa kompetenskluster relaterade till cybersäkerhet
Uppdaterat september 5 2023 Publicerat juni 21 2022